På vei inn i ny bølge

Antall koronapasienter har gått kraftig opp de siste dagene. – Vi oppfordrer besøkende og pasienter med luftveissymptomer til å bruke munnbind når de er i sykehuset, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 08.11.2023
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

De siste dagene har det vært mer enn 20 pasienter innlagt som har testet positivt på covid-19. Det er foreløpig ikke holdepunkt for at virusvariantene som sirkulerer nå gir mer alvorlig sykdom enn tidligere.

- De aller fleste er pasienter som er innlagt på sykehus av en annen grunn, men som i tillegg har en luftveisinfeksjon. Alle pasienter med luftveissymptomer blir fortsatt testet når de er innlagt, sier Lervik Larsen.

I sykehuset har vi ikke lenger en egen smittevernprosedyre for pasienter med covid-19. Nå hører covid-19 inn i samme prosedyre som andre luftveisinfeksjoner. Men det betyr fortsatt at det er strenge smittevernrutiner. Pasienter med mistenkt/bekreftet luftveisinfeksjon skal som hovedregel isoleres ved innleggelse, og helsepersonell må bruke munnbind og øyebeskyttelse/visir i nærkontakt med pasienter.

- Nå er det covid-19 av luftveisinfeksjonene som øker i sykehuset. Foreløpig har vi hatt få pasienter med influensa og RS-virus. Men vi vet jo at vi nærmer oss en høysesong for disse virusene også, sier hun. 

For å unngå økt smitte i sykehuset, oppfordres besøkende og pasienter med luftveissymptomer å bruke munnbind. De er tilgjengelige ved inngangen til sykehuset på Kalnes og i Moss. 
- Vi oppfordrer også personer som er i en risikogruppe å ta vaksine både mot covid-19 og influensa, sier hun.