På sykkel til Kalnes

- En del av oss vil velge sykkel som transportmiddel til Kalnes. Hverdagssyklist og overlege Jan Henrik Lund har syklet og kartlagt mulige sykkeltraseer til det nye sykehuset.

Berit Louise Palm, Sykehuset Østfold
Publisert 30.04.2015
Sist oppdatert 07.11.2016

Fra Fredrikstad

Med utgangspunkt i sentrum ved Torvbyen følges fylkesvei 109 - Rolvsøyveien - nordover på gang- og sykkelvei til Rolvsøy kirke. Etter å ha krysset Glomma på den gamle broa over Rolvsøysund, tas det skarpt til venstre og deretter følges Opstadveien (alternativt den bratte Klevaveien) opp forbi Greåker videregående skole helt til øverst på raet. Her tas det til venstre på Gamle Kongevei, som følges til Kalnesbrekka tar av til høyre. I bunnen av denne følges gang- og sykkelvei langs Kalnesveien til sykehuset. Distanse: cirka 16 km.

Fra Sarpsborg

Fra Sarpsborg sentrum over Landebroa og på fortau og gang- og sykkelvei forbi Tuneteknikeren og langs Tunevannet med roklubben, over E6, forbi Quality-hotellet og i undergang ved Inspiria til Bjørnstadveien, som følges til gang- og sykkelvei langs Kalnesveien fram til sykehuset. Distanse: cirka 7 km.

Fra Moss, Rygge og Råde

På/langs fylkesvei 118 hele veien fram til sykehuset. Distanse fra Moss cirka 28 km, fra Halmstad cirka 20 km og fra Karlshus cirka 12 km.

Hvor lang tid bruker man?

- Jeg brukte cirka 50 minutter fra Fredrikstad til Kalnes uten å sykle hardt og cirka  20 minutter  fra Sarpborg sentrum til Kalnes i tilsvarende fart. Fra Moss og Rygge har jeg ikke målt tiden, men fra Råde til Kalnes vil jeg anslå at jeg brukte 40-45 min pga. mange stigninger underveis, sier Lund.

Sykkelparkering

På Kalnes finnes det sykkelparkering med bøyler for låsing av sykkel like ved hovedinngangen. - Fra KIB 2 i november vil det være mulighet for sykkelparkering under tak, etter hvert forhåpentlig også med låst port som ved sykehusene i dag. -Garderobefasilitetene er gode, et tørkerom for fuktig sykkeltøy står foreløpig på ønskelisten, sier Lund.