På forbedringsvisitt

- Pasientsikkerhet og forbedring er vi opptatt av i sykehuset hver dag. Men det er godt å ha en hel uke hvor dette får spesiell oppmerksomhet, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.09.2023
Sist oppdatert 04.10.2023
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
F.v. Liv Marit Sundstøl, klinikksjef, May Celine Dyhre, sykepleierstudent og Anne-Barbro Jørgensen, sykepleier.

​Pasientsikkerhets- og forbedringsuken er godt i gang i Sykehuset Østfold. En av aktiviteten som står på programmet, er ledernes forbedringsvisitt ute i avdelingene. Sundstøl starter dagen i akuttmottaket sammen med avdelingssjef, seksjonsledere og deres stab. Så går turen til sykepleiere og leger på vakt.

Hva er den største risikoen for pasientsikkerheten her hos oss? Og hvordan kan vi løse utfordringene?

Mangel på møteplasser for samtaler om pasienter mellom ulike faggrupper og samarbeidspartnere, stor pågang av pasienter som fører til opphopning i mottaket, sikre tilstrekkelig kompetanse på vakt til enhver tid, hva om det kommer en ny bølge med Covid i høst?

Får mer plass

Det er trange forhold i akuttmottaket på Kalnes. Heldigvis skal mottaket nå utvides med mer enn 700 kvadratmeter. Helt siden sykehuset på åpnet i 2015, har akuttmottaket vært for lite. Det går utover både pasienter, pårørende og medarbeidere. I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter i akuttmottaket enn det er dimensjonert for.

- Vi har stort behov for både undersøkelsesrom, behandlingsrom og arbeidsplasser. At vi nå får mer plass, vil øke både pasientsikkerheten og gi medarbeiderne en bedre arbeidshverdag, sier Sundstøl.

Mye vil løses med flere kvadratmetere, men medarbeiderne er også opptatt av å finne å finne løsninger i dag. «Kan vi finne plass til daglige møter hvor vi kan oppdatere hverandre om driften her og nå? Mange problemer kunne vært unngått hvis vi bare snakket sammen. Hvordan kan vi bidra til å øke kompetansen hos nyansatte?»

Må lære av hverandre

Det pågår en rekke spennende forbedringsarbeider i sykehuset som øker pasientsikkerheten. I løpet av uke 38 har medarbeidere mulighet til å hente inspirasjon og lære av kollegaer i sykehuset, og også av kollegaer i andre sykehus. Helse Sør-Øst overfører foredrag fra ulike sykehus digitalt gjennom hele uken. I tillegg vil medarbeidere i sykehuset fredag presentere sine egne forbedringsarbeider, og det blir utdeling av sykehusets forbedringspris.

En avdeling er sjelden alene om å ha utfordringer. Kanskje noen andre har funnet en god løsning på det vi strever med? Det er viktig at vi lærer av hverandre, og denne uken gir oss mulighet til å hente mye ny kunnskap, sier Sundstøl.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

F.v. Avdelingssjef Bente Stangeland, ass. avdelingssjef Yvonne Vik Jonassen, driftskoordinator Camilla Amundsen, seksjonsleder Stine Johnsen, seksjonsleder Stine Jensen og klinikksjef Liv Marit Sundstøl.

En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner

F.v. Benedicte Kjelsrud, overlege, Chovia Salihi, LIS1 vikar, Ewelina Ostasz LIS1 og Liv Marit Sundstøl, klinikksjef.

En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner
F.v. Bente Stangeland, avdelingssjef, Stian Kvam, Mats Friberg og Pawel Kawka, sykepleiere, og Liv Marit Sundstøl, klinikksjef.

​Hvor god er du på hjerte- lungeredning?

En gruppe mennesker i et rom

Hvis du er innom sykehuset på Kalnes i morgen torsdag 21. september mellom kl. 11.00 og 13.00, kan du få testet hvor god du er på HLR. 
Konkurransen foregår i vestibylen utenfor Narvesen, og det er premie til alle som deltar.​