Øver på å ta imot hardt skadde pasienter

I fjor tok Sykehuset Østfold imot 342 hardt skadde pasienter. Sykepleierne som er på kurs i traumesykepleie (KITS), vet at deres kompetanse er livsviktig for pasienten.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 16.11.2022
Sist oppdatert 21.11.2022


Nakkekragen blir individuelt tilpasset før den settes på.

Nakkekragen blir individuelt tilpasset før den settes på.

Luftveiene sjekkes, nakkekragen innstilles korrekt og pasienten rulles over på siden slik at ryggen kan undersøkes. Det er tid for praktiske øvelser på kurs i traumesykepleie i Sykehuset Østfold, og sykepleierne er fordelt på tre ulike stasjoner.

- Frie luftveier er det første som sjekkes når en hardt skadd pasient kommer til sykehuset, sier traumekoordinator og anestesisykepleier Svein Rune de Presno som er faglig ansvarlig for kurset.

Viktig samarbeid
Svein Rune de Presno

Svein Rune de Presno

S
ykepleiere fra akuttmottak, observasjon og akuttkirurgi, anestesi, operasjon og intensiv sjekker i tur og orden at dukken på bordet puster, og at det ikke er noen fremmedlegemer som tetter luftveiene.

På neste stasjon skal nakkekrage på. En sykepleier stabiliserer nakken, mens en annen tilpasser nakkekragen og fester den. De gir pasienten som spilles av en deltager, god informasjon om hva de gjør underveis.

Den siste praktiske øvelsen «Log Roll» krever et godt samarbeid. «Pasienten» skal undersøkes for ryggskade. En sykepleier holder hodet stabilt og teller til tre, før pasienten rulles forsiktig over på siden slik at ryggsøylen er stabil. I en reell akuttsituasjon ville kirurgen nå få muligheten til å gjøre de første undersøkelsene av nakke og rygg.

Obligatorisk opplæring
Som traumesykehus er Sykehuset Østfold pålagt gjennom Nasjonal Traumeplan å utdanne de som skal delta i traumeteam, det vil si mottak av hardt skadde pasienter som krever et kompetent team. For sykepleierne heter kurset KITS (kurs i traumesykepleie), tilsvarende for leger i traumeteam er ATLS (Advanced trauma life support). 

- Behandlingen er oftest tidskritisk når en hardt skadd pasient kommer til akuttmottaket. Da er det helt nødvendig at de som tar imot har riktig kompetanse og er godt trent, sier de Presno.

Nyttig for flere

Sykehuset arrangerer kurs i traumesykepleie fire ganger årlig, med mellom 12 og 18 deltagere hver gang.

- Det er viktig at vi tilbyr kurs regelmessig, både for de som er nyansatte og skal delta i traumeteamet, og for sykepleiere som skal friske opp kunnskapen. For sykepleiere og radiografer i traumeteamet, er det et krav at kurset tas hvert femte år, sier han.

Selv om kurset kun er obligatorisk for de som er med i traumeteamet, går tilbudet også til sykepleiere som skal behandle og pleie pasienten når pasienten flyttes fra akuttmottaket. For eksempel sykepleiere på observasjon og akuttkirurgi, og intensiv.

- Vi sender også kursinvitasjon til ansatte i prehospital avdeling. Ambulansepersonell er jo oftest de som møter hardt skadde pasienter først, sier de Presno.

Lokale instruktører

​I følge Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi skades om lag 10 prosent av Norges befolkning årlig, og 100 000 skades så alvorlig at de trenger behandling i sykehus. Årlig dør 2 500 fortrinnsvis unge og tidligere friske personer av skader. Skader er den hyppigste dødsårsak i befolkningen under 35-40 år. Kvaliteten på behandlingen av alvorlig skader betyr mye for utfallet med tanke på overlevelse og følgetilstander.

- Vi er avhengig av dyktige instruktører. Helse Sør-Øst var først ute med å utdanne egne, og vi har nå lokale instruktører fra flere avdelinger i sykehuset. Det er en stor fordel at de som lærer opp sykepleierne har erfaring og kjennskap til sykehuset vårt, sier han. 

Kurs i traumesykepleie går over to dager og tar for seg sentrale temaer i traumebehandling. Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk test.

​ 

Frie luftveier må alltid sjekkes først.

Frie luftveier må alltid sjekkes først.

Når pasienten rulles over på siden, kan nakke og rygg undersøkes.

Når pasienten rulles over på siden, kan nakke og rygg undersøkes.