Over 2100 pasienter undersøkt med PET/CT

Takket være PET/CT, får pasientene rask undersøkelse og eventuell diagnose, samt oppstart av behandling. Siden oppstart i desember 2015 har over 2100 pasienter blitt undersøkt med PET/CT ved Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 17.06.2019
Sist oppdatert 11.06.2021
En gruppe mennesker i hvite labfrakker står foran en hvit maskin
Fra v. fagradiograf Arve Ludvigsen, bioingeniør Wenche Drivenes, overlege og radiolog Lars Aurebekk, nukleærmedisiner Diyar Rashid, radiograf Cecilie Strømø, bioingeniør Caroline Brynildsen og seksjonsleder Hanne Walther i nukleærmedisinsk seksjon.

​I februar 2017 fikk Sykehuset Østfold digital PET/CT, som er en avansert røntgenmaskin. Dette var da verdens første digitale PET/CT, og Sykehuset Østfold var først i Norge med denne maskinen.
I 2015 startet undersøkelsene opp på slutten av året, og 8 pasienter ble undersøkt. Det ble gjennomført 364 undersøkelser i 2016, 622 i 2017, og i fjor økte antallet til 871 undersøkelser.

•PET/CT er en undersøkelse der kroppen skannes etter at et radioaktivt sporstoff blandet med druesukker (F18-FDG) er blitt injisert i kroppen
•Denne undersøkelsen kan påvise ulike sykdommer, for eksempel kreft. Kreftceller har en høy forbrenning av druesukker, og kreftceller kan på denne måten oppdages
•Mengden som gis av det radioaktive stoffet er liten, det går fort ut av blodet og det gir svært sjelden bivirkninger
•PET-scanneren registrerer strålingen fra stoffet, samtidig som det tas CT. Bildene legges sammen og viser nøyaktig hvor i kroppen det eventuelt er et økt opptak av det radioaktive stoffet.


 


 


Fra oppstart til mars 2019, har totalt 2109 pasienter fått PET/CT undersøkelse ved Sykehuset Østfold. Opptil 30 personer undersøkes nå ukentlig med PET/CT på Kalnes.

- Nå gjennomfører vi PET/CT undersøkelser mer enn tre dager i uka, og det kan være opptil 9 pasienter om dagen, sier seksjonsleder Hanne Walther ved nukleærmedisinsk seksjon.

Det har vært en ønsket situasjon å bruke tid og ta det gradvis, for å få med alle som er involvert.
- Ved oppstart i 2017 startet vi med én type undersøkelse. I dag undersøker vi mye mer, og det er fire typer undersøkelser som gjøres med PET/CT ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Raskere behandling

PET/CT er en av de fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetodene som finnes i dag. PET er forkortelse for Postitron Emisjons Tomografi, og fremstiller fysiologiske bilder av aktivitet i vev ved bruk av ulike radioaktive sporstoffer. Anatomiske CT-bilder og funksjonelle PET-bilder tas i samme seanse, og legges sammen.

Før bildene tas, får pasienten en injeksjon med et radioaktivt sporstoff som for eksempel kan være en sukkerforbindelse som er merket med radioaktivitet. Mengden som gis av det radioaktive stoffet er liten, det går fort ut av kroppen igjen, og det gir svært sjelden bivirkninger. Kreftceller som deler seg raskt forbruker mye sukker, og det gjør at stoffet samler seg slik at kreftceller vil synes på bildet.

De vanligste årsakene til undersøkelse med PET/CT er ved mistanke om krefttyper som lungekreft, føflekkreft, lymfekreft, tykktarm- og endetarmskreft og prostatakreft. Men PET/CT kan også brukes til demensutredning, umdersøkelse av revmatisk sykdom eller lokalisering av infeksjon. 95 prosent av undersøkelsene som gjøres, er av typen FDG som ser på glukoseforbrenningen i kroppen.

Ved å ha denne typen undersøkelser på Kalnes, blir pasientene i Østfold spart for en slitsom reise og logistikk for å ta undersøkelse. Med en egen PET/CT-maskin på Kalnes, går pakkeforløpstiden ned.

- Det gjør at utvalgte pasientgrupper tilbys raskere undersøkelse, diagnose eller sykdom oppdages tidligere, og det gir muligheten til raskere oppstart av behandling, forklarer overlege og radiolog Lars Aurebekk.

På mange lokalsykehus må pasientene reise for å ta denne typen undersøkelse, og ved noen sykehus kommer en buss med PET/CT en dag i uka.
- Pasientene våre er jo kjempefornøyde med at vi har tilbudet hos oss, sier Aurebekk.
Tilbudet benyttes også av pasienter fra andre fylker, som ønsker å ta undersøkelsen på Kalnes gjennom fritt sykehusvalg.

Krevende undersøkelser

Undersøkelse med PET/CT er imidlertid ikke førstevalget. Pasienten er gjerne gjennom vanlig røntgen eller CT først, PET/CT er gjerne siste del av undersøkelsene innen bildediagnostikk.
- Det benyttes når pasienten har vært gjennom mye annet, og det er spesielle indikasjoner som gjør at klinikerne ønsker å ta en målrettet undersøkelse, sier Aurebekk.

Det er dessuten kostbare undersøkelser som krever mye logistikk og planlegging, og det er viktig å samle opp pasientene når det skal gjennomføres undersøkelser med PET/CT. Det radioaktivt merkede sporstoffet som skal brukes til undersøkelsen må bestilles fra Oslo og transporteres til Kalnes samme dag som den skal brukes. Det kreves også en del forberedelser hos pasienten før selve undersøkelsen. Pasienten skal blant annet faste i 6 timer før oppmøte, ikke trene siste 24 timer før undersøkelse, og heller ikke fryse. Ved diabetes gjelder spesielle forholdsregler. Det betyr at det ikke er så enkelt å bare gi timen videre til en ny pasient, dersom det kommer en avlysning i siste liten.

Samarbeid med Ahus

- Det har vært veldig spennende å få begynne med ny metode for undersøkelser. Det var en lang prosess å ta i bruk PET/CT på Kalnes, men det har gitt god faglig utvikling og har vært motiverende for medarbeiderne. Vi må nesten få skryte litt av samarbeidet internt i avdeling for bildediagnostikk også, sier Walther fornøyd.

Oslo universitetssykehus har også kjøpt samme maskin som Østfold, og nå skal også Akershus universitetssykehus starte opp.
- De har vært her på besøk for å se hvordan det fungerer hos oss, og vi har nå etablert et samarbeid. Vi samarbeider også med OUS, der de har det samme utstyret som oss. Det at vi har det samme utstyret gjør det enkere å hjelpe hverandre, sier Hanne Walther.

Egen PET/CT på Kalnes har spart mange pasienter for tur til Oslo

Egen PET/CT på Kalnes har spart mange pasienter for tur til Oslo.

Fagradiograf Arve Ludvigsen

Fagradiograf Arve Ludvigsen