Østfoldingene er flinke til å gi blod

Medarbeidere i blodbanken i Sykehuset Østfold jobber for å få flere blodgivere, og selv om østfoldingene er særdeles flinke, er det fortsatt behov for flere som vil gi blod.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 11.08.2017
En person som holder en flaske
657 østfoldinger har meldt seg som nye blodgivere hittil i år. Foto: Sykehuset Østfold

​I og med at mange faste blodgivere reiser på ferie, kan sommer og ferietid være utfordrende når det gjelder tilgangen til blod.
- Vi har ringt mye i sommer og har hatt stor aktivitet på å kalle inn blodgivere, bekrefter bioingeniør Solveig Myhre i seksjon for transfusjonsmedisin i Sykehuset Østfold. Hun forteller at det etter noen hektiske uker ser bra ut når det gjelder blodberedskapen.
- Nå vil jeg si vi er ganske ajour. Det har vært ganske rolig når det gjelder forbruk av blod de siste ukene også, og det hjelper selvfølgelig, sier Myhre.
- Blodbanken i Sykehuset Østfold har svært god beredskap da vi har fem tappestasjoner, og blodgiverne i fylket er veldig flinke til å komme når vi ber om det, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad i senter for laboratoriemedisin.

Stort behov

I Oslo har blodbanken slitt med å få inn nok blod i hele sommer og har lavere beholdning enn vanlig, og i Sverige ble det nylig meldt om akutt blodmangel.
Blodbanken i Sarpsborg og på Kråkerøy har holdt åpen i hele sommerferien. Blodbankene i Askim, Halden og Moss som har hatt noen sommerstengte uker hver, er nå tilbake til normale åpningstider.
- Mange nye givere har meldt seg og gitt blod for første gang i sommer. Det er vi veldig takknemlige for. Selv om beholdningen er bra nå, så vet vi aldri når den tømmes igjen. Derfor må vi alltid ha blodgivere for hånden som kan gi når vi trenger det, sier fagbioingeniør Bodil Johansen i Sarpsborg blodbank.

I 2015 ble det utgitt en nasjonal rapport som ga en samlet oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Den viste at det var 94 678 enkeltgivere som ga blod i 2014.  Sykehuset Østfold hadde gode tall med 7879 blodgivere. Antall blodgivere har variert, og de senere årene har det stadig vært pekt på behovet for flere blodgivere over hele landet for å sikre at det er nok blod i krisesituasjoner.

Vervekampanje

Blodbanken i Østfold er aktive for å verve nye givere. Hittil i år har blodbanken i Sarpsborg fått 260 nye givere, og det er en dobling fra tidligere år.
- Totalt i Østfold har vi 657 nye blodgivere i år, og det er veldig bra. Men vi håper på 1000, sier Johansen. Blodbanken i Sarpsborg har fortsatt stor kapasitet og behov for nye blodgivere, og vervekampanjen fortsetter.
- I løpet av høsten vil vi oppsøke større bedrifter i Sarpsborg for å oppfordre flere til å bli blodgivere. Vi skal også ha flere stand i Sarpsborg sentrum, sier Johansen.

Karantene etter ferie

Har du vært ute og reist i sommer? Da er det viktig å sjekke karantenereglene for blodgivere. Det er verdt å merke seg at i sommer er det også innført karantenetid på 28 dager for blodgivere som har vært på Sardinia eller sør i Hellas (ikke øyene), siden det er påvist Vestnilfeber der.
Visste du at en halv liter blod kan redde tre liv? På Sykehuset Østfolds internettside kan du lese mer om det å gi blod, samt registrere deg som blodgiver. Blodbanken i Østfold har også egen side på facebook hvor det jevnlig legges ut informasjon og nyheter.