Oppretter en helt ny sengepost

Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i en helt ny type sengepost?  I døgnområde 11 akuttmedisin vil du møte pasienter med komplekse akutte lidelser og akuttgeriatriske pasienter.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 11.08.2022
Stine Johnsen
Seksjonsleder Stine Johnsen

Sykehuset Østfold oppretter nå et helt nytt døgnområde i sykehuset på Kalnes med 18 sengeplasser. Døgnområdet skal etter planen åpne i løpet av oktober/november i år.

- Vi ser at antall pasienter med et behov for en bred faglig vurdering og oppfølging øker. Ofte er dette eldre pasienter. I dette nye døgnområdet vil akuttgeriatri og akuttmedisin samarbeide tett, og vi vil ha nær kontakt med akuttmottaket. Dette blir en spennende arbeidsplass, sier seksjonsleder Stine Johnsen.

​​Samarbeid om pasienten

Det nye døgnområdet hører inn under klinikk for medisin. Sengeposten skal inneholde 9 senger for akuttgeriatriske pasienter. De andre 9 sengene skal driftes av akuttmedisinske leger.

- Det nye døgnområdet vil gi oss helt nye muligheter for et tverrfaglig samarbeid. Innen medisin har vi en del pasienter som det er vanskelig å knytte kun til et bestemt fagområde. I den nye sengeposten legger vi til rette for at legene sammen og samtidig skal kunne vurdere pasientene, sier Volker Solyga, klinikksjef i klinikk for medisin.

​Ni nye stillinger

​Sykehuset har lyst ut ni nye sykepleierstillinger til det nye døgnområdet.
- Vi ønsker å bli en arbeidsplass med høy faglig kompetanse, med et arbeidsmiljø som gir deg arbeidslyst og glede. Du må like å jobbe i ett levende miljø, hvor endringer og fleksibilitet er sentralt, sier Johnsen.

Færre helgevakter

I det nye døgnområdet vil det være tredelt turnus i ukedager. I helgene vil det være todelt turnus med 12,5 timers vakter.

- Den nye helgeturnusen er et pilotprosjekt. Det er lange vakter, men det legges inn 60 minutters pause og en halvtimes spisepause i løpet av vakten. I en vanlig turnus i sykehuset, jobber sykepleierne hver tredje helg. Her vil sykepleierne jobbe hver fjerde helg, pluss to helger i løpet av året, sier seksjonslederen.

Bygger nye pasientrom

Ombyggingen i 2. etasje i grønn sone på Kalnes er i full gang. Rommene som tidligere har vært kontorer og undervisningsrom, blir nå et fullverdig døgnområde. Arbeidet med å bygge om arealet startet med en gang det nye modulbygget sto klart i sommer. Medarbeiderne som hadde sin arbeidsplass her, flyttet da inn i nye kontorlandskap i bygget som ligger tett inntil sykehuset.​

- Mens resten av sykehuset på Kalnes i utgangspunktet er bygd som ensengsrom, får vi åtte tosengsrom og to enkeltrom i det nye døgnområdet, fordelt på to tun. Både sykepleierne og helsefagarbeiderne vil ha kompetanse både innen akuttgeriatri og akuttmedisin. På den måten får vi fleksible medarbeidere med bred kompetanse, sier Johnsen.

Her kan du se stillingsannonsen​

​