Oppfordrer til å ta fjerde dose

Antall koronapasienter i Sykehuset Østfold øker. - Er du over 65 år eller i en risikogruppe, ta fjerde vaksinedose, oppfordrer Jetmund Ringstad, avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.10.2022
Jetmund Ringstad
Jetmund Ringstad, avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling.

De siste ukene har antall pasienter med korona gått opp. Om morgenen 31. oktober var det registrert 24 pasienter. Hovedvekten er innlagt på infeksjonsmedisinsk avdeling og lungemedisinsk avdeling.

Fortsatt er de fleste som blir innlagt på grunn av korona, pasienter med underliggende sykdom, og i hovedsak er det eldre pasienter.

- Dette var pasienter som var i første rekke da vi begynte å vaksinere med dose en, to og tre. Det vi ser nå er at det er veldig mange som ikke har fått en fjerde vaksinedose. Siden de var tidlig ute med forrige dose, er det nå lenge siden de ble vaksinert. Siden virkningen avtar med tiden, er det ekstra viktig at de takker ja til den fjerde dosen nå, sier han.

Strenge smitteverntiltak

Kommunene har et tilbud om koronavaksine til alle over 65 år, og til yngre som er i risikogrupper.
- Det er mye mindre fokus på korona nå enn tidligere, men det betyr ikke at vaksinen er mindre viktig. Spesielt for de sårbare gruppene, sier Ringstad.

Pasienter som er smittet med korona ligger fortsatt på enerom i sykehuset, og det er fortsatt krav om strenge smitteverntiltak rundt dem. Dette er krevende både for pasienter og medarbeidere.

Forventer en økning

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) forventes det at covid-19-epidemien vil vokse utover senhøsten og vinteren. I tillegg venter FHI en influensaepidemi denne vinteren.

- Vi er forberedt på et større antall pasienter med luftveisinfeksjoner, både korona, influensa, RS og andre. Men det er viktig at hver og en av oss gjør hva vi kan for å unngå å bli alvorlig syke. Da er det viktig å takke ja til vaksinene som er tilgjengelige, sier han. ​