Oppdager sykdomsforverring tidlig

Sykehuset har i flere år jobbet systematisk for å bli enda bedre på tidlig å fange opp en forverring i allmenntilstanden til inneliggende pasienter. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score). - Hvert år undersøker vi hvor mange pasienter som blir NEWS-et. I år fikk to seksjoner 100 prosent score, mens tre klarte 90 prosent. Det er veldig bra, sier opplæringskoordinator Richard M. Olsen i fag- og kompetanseavdelingen i SØ.

Nina C. Bjerke
Publisert 21.12.2016
En gruppe mennesker i hvite skjorter
Mads Ulriksen, Ingunn Lieng, Stine Skår, opplæringskoordinator Richard M. Olsen, Marianne Bøhn, Lene Nagy-Arefjord og Marian Buene feirer at døgnområde 8 på Kalnes er en av to enheter som har målt alle pasientene med NEWS.

​Sammen med kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen undersøker Olsen hvert år om enhetene i sykehuset bruker "Early Warning Score" på riktig måte. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå også tatt inn som et innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7".
- Vi går gjennom et utvalg pasientjournaler fra de somatiske døgnområdene for å se om pasientene har blitt "NEWS-et" (National Early Warning Score), og om resultatene er blitt fulgt opp i etterkant, sier Olsen.

Fra MEWS til NEWS

I år gikk sykehuset fra å måle sykdomsforverring med MEWS til å bruke NEWS, noe som innebærer at flere parametere ble tatt i bruk.
- I tillegg til de fem parameterne blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, bevissthet og temperatur, blir nå også oksygenmetning og om pasienten får oksygen tatt med i målingene med NEWS, sier opplæringskoordinatoren.

Etter at sykehuset gikk over til NEWS i år, er det en nedgang på 6 prosentpoeng i fullstendig måling av pasienter.
- Selv om det er en liten nedgang, er vi fornøyde med resultatene med tanke på at vi har hatt et krevende år etter innflytting på Kalnes, sier han.

Innarbeidede rutiner

Både døgnområde 8 (kar-, bryst- og endokrin kirurgi, urologi) på Kalnes og døgnområde ortopedi/kirurgi i Moss målte NEWS på samtlige pasienter den dagen undersøkelsen ble gjennomført.
- I tillegg var det tre seksjoner som klarte 90 prosent måling av NEWS, sier Olsen.

Seksjonsleder Mette Jakobsen i døgnområde ortopedi/kirurgi Moss trekker fram velfungerende rutiner som årsak til at hennes seksjon fikk full score.
- Rutinene våre rundt pasientene som kommer på pre- og postoperativ hos oss, er svært innarbeidede. De sitter nærmest i veggene her, sier Jakobsen.

Mer å hente på oppfølging

Konstituert seksjonsleder Marian Buene på døgnområde 8 forteller at da de startet opp med NEWS-målinger tok de små stikkprøver selv.
- På den måten fikk vi innarbeidet gode rutiner for å måle. I tillegg prater vi om det, og vi har innført målinger i forkant av legevisitten. Alle her er opptatt av å se hele pasienten, og har fokus på det, sier hun.

Ifølge Buene har døgnområdet mer å hente på oppfølgingsaktiviteter etter NEWS-målingen er gjennomført, blant annet å starte opp ProAct-kurs (verktøy for forebygging og behandling av pasienter som er i fare for rask sykdomsforverring).
- Vi er også opptatt av at vi skal bruke simuleringsrommet mer, slik at vi kan øve oss på hva som skjer etter at vi har "NEWS-et" pasienten, sier hun.

Opplæringskoordinator Olsen er klar på at det bør resten av døgnområdene også tenke på.
- Vi er blitt ganske gode på å bruke NEWS, men vi har fortsatt mye å hente på oppfølging i etterkant, slik som å gjennomgå og drøfte resultater, kursing, egentrening og simulering. Dette er aktiviteter vi er i ferd med å hjelpe døgnområdene med, sier han.

Døgnområde ortopedi kirurgi Moss 100 prosent score NEWS i 2016 til nett.jpg

Synøve Berg Jensen, Beate Jensen, Ann Kristin Tjønndal, Marte Sofie Vollebæk Jensen og Marita Rønning koser seg med kake etter at deres enhet døgnområde ortopedi/kirurgi Moss klarte å måle NEWS på alle sine pasienter.

​Verktøy for tidlig oppdagelse av forverring

- NEWS (National Early Warning Score). Ulike vitale parametere måles jevnlig, slik at det er lettere å oppdage endringer hos pasienten tidlig. Tiltak kan deretter iverksettes på tidlig tidspunkt, før pasienten blir kritisk syk. Tidligere ble MEWS (Modified Early Warning Score) brukt, men nå anbefales i stedet å bruke NEWS.

- ProAct-kurs. Helsepersonell lærer å forebygge og behandle livstruende tilstander ved hjelp av grunnleggende observasjoner (ABCDE) uavhengig av diagnose. I tillegg inngår opplæring i bruk av et verktøy til risikovurdering; å oppdage tidlige tegn på sykdom (National Early Warning score – NEWS), og opplæring i trygg og sikker kommunikasjon (ISBAR).