Ønsker mer støtte til forskning

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 17.01.2017
Sist oppdatert 13.03.2017
En mann i blå skjorte

​Selv om forskningsaktiviteten har økt, er det likevel mange prosjekter sykehuset ikke kommer i gang med grunnet manglende ressurser.

- Sykehuset Østfold forskningsstiftelse ønsker å bidra til at flere prosjekter kan bli realisert, noe som igjen kommer pasientene til gode. Vi har mange fornøyde pasienter og pårørende som ønsker å gi noe tilbake. Støtte til forskning er den beste gave sykehus kan få. Det gir noe tilbake til pasientene. Nå kan man enkelt vipse over penger som vil gå uavkortet til forskning ved sykehuset, sier Bruland.

Kjente profiler støtter stiftelsen

De fleste sykehus i Norge har en forskningsstiftelse tilknyttet, og gjennom den ønsker vi å engasjere befolkningen, organisasjoner og næringslivet i Østfold til å bidra, sier Bruland.

 
Magnus Grønneberg, Bård Eker og Thorvald Stoltenberg er blant flere kjente profiler som har takket ja til å være representanter i Sykehuset Østfold stiftelsesråd, og som sammen med flere av sykehusets fremste forskere dermed skal fronte og bistå stiftelsen.

- Med topp moderne utstyr som vi nå har på Kalnes, har vi kjempegode muligheter. Sykehuset som er et av Europas mest moderne tiltrekker seg også helt annen kompetanse enn tidligere, og vi merker at det har blitt et attraktivt sykehus å jobbe i, sier Bruland.

Mer forskning innen psykisk helse

Kalnes er det første sykehuset i Norge hvor fysisk og psykisk helse er samlet under ett tak. Et av stiftelsens mål er å realisere mer forskning som også involverer den psykiske helsen. Sykdom kan ramme mennesker både fysisk og psykisk, og stiftelsen ønsker særlig å fremme forskning som ivaretar mennesket som helhet.

Sykehuset Østfold satser allerede mye på forskning, og det pågår en rekke forskningsprosjekter. Flere av de som pågår, deriblant et prosjekt som undersøker om det er sammenheng mellom HPV-virus og svangerskap og mulige komplikasjoner, har allerede mottatt pengestøtte gjennom Helse Sør-Øst.
Målet er likevel enda mer forskning, og Bruland håper nå at de gjennom Sykehuset Østfold forskningsstiftelse kan øke støtten.

- Det står ofte litt på ressurser, og vi har mange forskningsprosjekter som kan igangsettes eller få ytterligere fart på seg dersom vi har ressurser. Til det trenger vi å ha med pasientene, lag, organisasjoner og næringsliv i Østfold, sier Bruland.