Økt kompetanse for ambulansearbeidere

Flere nye utdanningstilbud i ambulansefag er i ferd med å komme på plass i Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 14.01.2020
Sist oppdatert 16.12.2021
En gruppe mennesker i røde jumpsuits som triller en båre
Ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.

​Halvparten av ambulansearbeiderne i Sykehuset Østfold har allerede tilleggsutdannelse, og med nye videreutdanningsmuligheter styrkes kompetansen ytterligere.

Før jul ble det klart at det første studentkullet til en treårig bachelorutdanning i paramedisin (180 studiepoeng) starter opp på Høgskolen i Østfold høsten 2020. Studiet vil bli lagt opp som et deltidsstudie over fire år. Fra før av har det vært tilbud om videreutdanning (60 studiepoeng) i paramedic som deltidsstudie.

- Dette er noe vi har jobbet for i mange år, og som vi er veldig glade for å ha fått på plass, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin i Sykehuset Østfold. Videre er det flere videreutdanningstilbud for ambulansemedarbeidere på trappene.

Ny videreutdanning på fagskolen

Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold samarbeider nå også om å utvikle en ny høyere yrkesfaglig utdanning. Studiet "operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten" vil medvirke til å utdanne ambulansearbeidere med styrket kompetanse innen prehospitalt arbeid. Det er nødvendig med solid kompetanse for å jobbe i ambulansetjenesten. Behandlingen som pasientene får før de kommer til sykehuset, kan være avgjørende for det videre forløpet.

- Vi ligger allerede høyt i kompetanse i ambulansetjenesten i Østfold, og både rekrutteringen, interessen og engasjementet for kompetanseheving i prehospitale tjenester er stor. Rundt 50 prosent av våre ambulansearbeidere har tilleggsutdannelse i form av sykepleie eller paramedic. Men med nye utdanningsmuligheter, kan kompetansen styrkes ytterligere, sier Sundstøl.

Ambulansfaget på videregående nivå er grunnmuren i ambulansetjenesten, og vil forbli det i mange år fremover. Men som følge av endret tjenestetilbud, stilles det økt krav til ambulansetjenesten både når det gjelder kapasitet og oppgaver. Ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.

- Dette er veldig i tråd med de overordnende nasjonale føringer. Stadig flere akutte vurderinger og behandlinger skjer utenfor sykehus, sier Sundstøl.

Stort behov

Ambulansetjenesten har utviklet seg fra å være en transporttjeneste for båretrengende pasienter til å bli et spesialisert behandlingstilbud utenfor sykehus ved ulykker, akutt sykdom og forverring av kronisk sykdom. Teknologi, nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte gir bedre behandlingsforløp, reduserer behovet for ressursinnsats, og bidrar til at behandling kan starte før pasienten kommer til sykehus og at unødvendige innleggelser unngås.

Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold jobber med å få på plass et nytt videreutdanningstilbud for ambulansearbeidere.

Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold jobber med å få på plass et nytt videreutdanningstilbud for ambulansearbeidere.

Målet med det nye fagstudiet som er under utvikling, er å gi økt kompetanse for ambulansemedarbeidere som allerede har fagbrev, og for andre aktuelle yrkesgrupper med autorisasjon som ambulansemedarbeidere.

En prosjektgruppe bestående av avdelingsrådgiver Trond Erling Pehrsen og fagutviklingskonsulent Yngve Haugen i ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold, fagutvikler og ambulansefagarbeider/paramedic Per Andresen i ambulansetjenesten i Moss, utdanningskoordinator Siv Groth Johansen i Sykehuset Østfold og prosjektleder og praksiskoordinator Tone Eide fra Fagskolen i Østfold, har jobbet med det nye studietilbudet. 

Forslag til innhold i det yrkesfaglige studiet er ferdig utarbeidet, og er nå ute på høring for innspill.