Økt kapasitet i Sykehuset Østfold Moss

Ombygging i sykehuset i Moss er et av grepene som tas for å kunne øke antall pasientbehandlinger i Sykehuset Østfold. Nå er ni nye behandlingsrom klare til å tas i bruk.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.09.2022

​​

Anette Siebenherz

Anette Siebenherz i et av de nye rommene som skal brukes til ortopediske pasienter.


​Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. 

- Mye av den planlagte behandlingen foregår i sykehuset i Moss, og hit kommer pasienter fra hele Østfold og Vestby. Nå er kontorer, lagerrom og møterom bygget om til ni nye behandlingsrom, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling. 

Mange flere konsultasjoner

Siebenherz leder delprosjektet «Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes» som er en del av et stort prosjekt «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)» i Sykehuset Østfold. Målet er å løse noen av kapasitetsutfordringene.

Flere fagområder får nå kapasitet til å undersøke og behandle flere pasienter i Sykehuset Østfold Moss.
- Ni nye rom vil gjøre det mulig å tilby flere innbyggere undersøkelser og behandling raskere. Det er vanskelig å si konkret hvor mange flere pasientbehandlinger dette vil gi. Men det vil dreie seg om flere tusen konsultasjoner per år, sier hun.

Stort behov for rom

Mens sykehuset på Kalnes er akuttsykehus for innbyggerne i Østfold og Vestby, er sykehuset i Moss utviklet til et moderne sykehus for utredninger, planlagt behandling og rehabilitering. I sykehuset er det totalt 11 operasjonsstuer hvor det gjøres mange tusen planlagte inngrep i løpet av et år. Et stort antall pasienter som skal undersøkes og følges opp, har gjort at for eksempel ortopedisk avdeling har hatt behov for flere rom. 

- Ortopedisk avdeling får nå fire nye rom. To av rommene har fram til nå vært kontorer. I tillegg har vi delt et stort undervisningsrom i to. Alle rommene er nymalte og har fått ny god belysning, sier prosjektlederen.

Hjertemedisinsk avdeling har fått to nye rom til utredning og behandling av blant annet pasienter med hjertesvikt og pasienter som følges opp etter infarkt. 

- Vi har stort behov for plassen, så vi er veldig fornøyde med å få flere rom. Her kan vi ta EKG av pasienter før de skal inn til legeundersøkelse, og vi kan gi jerninfusjoner til hjertesviktpasienter, sier sykepleier Elise Tverdal. 

Vil bedre situasjonen

Kvinneklinikken og nyremedisinsk avdeling har fått ett nytt rom hver. I tillegg er det innredet behandlingsrom som skal kunne brukes av flere ulike fagområder.

- Vi hadde en grundig gjennomgang av hver etasje i sykehusbygget i Moss for å kartlegge muligheter for omgjøringer sammen med de ulike fagområdene og eiendomsavdelingen, sier Siebenherz.


I tillegg til å bygge om slik at det blir ni nye behandlingsrom, er arealer omgjort til kontorlandskap.
- Det er trangt om plassen både på Kalnes og i Moss, men vi håper og tror at endringene vi gjør nå vil bedre situasjonen noe, sier hun. 

Skal øke også på Kalnes

Totalt skal Sykehuset Østfold Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Dette er mulig når kontorer og møterom nå er frigjort ved at medarbeidere har flyttet inn i kontorlandskap i det nye modulbygget som ligger tett inntil sykehuset. Noen fagområder får flere rom, andre får nye rom for å frigjøre plass til blant annet flere sengeplasser. Ni nye rom er allerede tatt i bruk.

- Det var meningen å fortsette ombyggingen i mai i år, men av flere grunner måtte det utsettes. Nå planlegger vi oppstart i september. Kreftavdelingen og kvinneklinikken er først ut i denne omgang, sier Siebenherz.

Ombyggingen på Kalnes vil gi flere behandlingsrom for kreft, gynekologi, nyre, nevrologi, kar/urologi, bryst- og endokrinkirurgi, og infeksjon. I tillegg er det planlagt et eget rom for selvdialyse og en dag-/observasjonsenhet.
- Flere behandlingsrom gir oss mulighet til å øke aktiviteten betraktelig, og det vil føre til kortere ventetid for pasientene, sier Siebenherz.

Elise Tverdal

Sykepleier Elise Tverdal i et av rommene i Moss som nå skal ta imot hjertepasienter.