Øker kapasiteten for kontroller på hjertepoliklinikken

Lotte Bossum Brimsholm blir ny pacemakertekniker på Kalnes, og dermed dobler Sykehuset Østfold kapasiteten.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 09.12.2016
En mann og en kvinne i hvite frakker som står ved siden av en rad med datamaskiner
Mats Olov Åhrstrøm er godt fornøyd med at de nå blir to pacemakerteknikere når Lotte Bossum Brimsholm starter opp i januar.

​- Dette er en gladnyhet, smiler Mats Olov Åhrstrøm. Han er sykepleier i bunn, og ble ferdig utdannet pacemaker ICD-tekniker for fem år siden. Frem til nå har han vært den eneste pacemakerteknikeren i Sykehuset Østfold.

- Her i landet er det ganske uvanlig at sykehusene har slike teknikere, siden det som oftest er kardiologer som utfører kontroller. Men i Sverige, Danmark og England er det vanlig med teknikere, sier Åhrstrøm.

Fra hjerteavdelingen

Nå er han strålende fornøyd med å få en ny kollega på plass i tilsvarende stilling på nyåret.
Lotte Bossum Brimsholm som har jobbet 9 år på hjerteavdelingen i Sykehuset Østfold, starter som pacemakertekniker i januar.

En person i hvit frakk


- Da jeg hørte om den nyopprettede stillingen, syntes jeg det hørtes veldig spennende ut og valgte å søke, sier Brimsholm, som gleder seg til den nye arbeidshverdagen. Hun er utdannet kardiologisk sykepleier, har ni års erfaring fra hjerteavdelingen, og har det siste året jobbet som fagutviklingssykepleier.

Nå venter nye utfordringer, og Brimsholm ser for seg en opplæringsperiode på noen måneder i begynnelsen. Først våren 2018 er det oppstart for et nytt utdanningsløp, og da tar hun fatt på studier ved Universitetet i Lund.

- Dette er oppgaveglidning, kompetanseheving, legedelegert oppgave, påpeker seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg fornøyd.

Møter utviklingen

Nettopp for å opprettholde detaljkunnskapen om utstyret som benyttes til å kontrollere pacemakere, tror Åhrstøm det å ha egne teknikere til å programmere og kontrollere pacemakerpasientene, er viktig.
På de store sykehusene i Sverige er det nesten kun teknikere som utfører kontroller på pasienter med pacemaker. Norge ligger litt etter når det gjelder denne typen stillinger, og den frittstående utdanningen tilbys heller ikke her i landet.
-Den nærmeste er tilgjengelig ved universitetet i Lund, sier Åhrstrøm.

Pasientgruppen består av 1.300 med pacemaker, 50-60 ILR (telemetri overvåking som er operert inn) og 220 såkalt ICD-pasienter (hjertestarter) som trenger regelmessig oppfølging.

Sammen håper Åhrstrøm og Brimsholm at de kan redusere ventelister og sørge for at pasientene kommer tidsnok inn til kontroller. Ventelisten er lang, og det å få inn pasienter til kontroll i tide, har vært en kamp i mange år.
- Ofte er de eldre mennesker, og vi ser jo eldrebølgen komme. Så med ytterligere en pacemakertekniker vil vi både kunne klare å ta unna det vi har i dag, samt møte utviklingen, mener Åhrstrøm.
 

Økt pasientsikkerhet

Han tror det i fremtiden vil være et økende behov for teknikere som tar seg av legedelegerte oppgaver. Planen er at hjertepoliklinikken også skal i gang med telemedisin.

De fleste pasienter med ICD har i dag alarm som piper eller vibrerer ved feil eller behov for sjekk. Det finnes også hjertestarter som ikke har slike alarmer, men som bygger sin alarm på hjemmemonitorering. Disse ICD leveres med sender som pasienter har hjemme på nattbordet, som gjør det mulig for sykehuset å motta melding når alarmen går.

- Vi har en plan om å starte med hjemmemonitorering av ICD-pasienter, men med kun én tekniker har ikke dette vært mulig. Nå kan vi det, og det bidrar også til økt pasientsikkerhet, sier Mats Olov Åhrstrøm.