Øker antall ortopediske inngrep

Økt bruk av en operasjonsstue i poliklinikkområde 3 i sykehuset på Kalnes, vil gjøre det mulig å utføre 600 flere ortopediske inngrep i 2017. I tillegg kommer 600 planlagte inngrep i Moss.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 10.01.2017
Sist oppdatert 21.08.2018
En gruppe mennesker i hvite labfrakker står ved siden av en seng
Fra v. Kari Kolstad, Mona G. Brynildsen, Anne Elisabeth Theodorsen, Armend Fejzulai, Fredrik Nilsen og Milos Soukup er glad for å kunne ta i bruk operasjonsstuen.

​Ved mer systematisk bruk av operasjonsstue i poliklinikkområde 3 på Kalnes, planlegges det nå en økning på hele 1.200 ortopediske inngrep i Sykehuset Østfold i 2017. Økningen er planlagt fordelt med 600 inngrep på poliklinikk i Moss og 600 inngrep på Kalnes.

Blant inngrepene som vil bli gjort på Kalnes, er polikliniske fotoperasjoner som tidligere ble utført i Moss. Flytting av operasjon i fot frigjør også kapasitet i Moss, slik at poliklinikken der kan prioritere inngrep i hånd og arm.

Endringen er et ledd i å redusere ventetider, og bidrar til rask behandling for dagkirurgiske og inneliggende pasienter.

- I løpet av det siste halvåret i fjor, ble det gjort cirka 100 operasjoner på poliklinikken i Moss. De fleste inngrepene var i hånd og arm, og de hadde fotoperasjoner hver fjerde uke. På Kalnes blir det fotoperasjon annenhver uke, opplyser rådgiver Kristin M. Berntsen i ortopedisk avdeling.

​  
Linda Bjørkman Widnes og Kristin Marie Berntsen

​Seksjonsleder Linda Maria Bjørkman Widnes og rådgiver Kristin Marie Berntsen i ortopedisk poliklinikkområde 3.

Delt bruk av operasjonsstue

Spesiallaboratoriet i poliklinikkområde 3 er en liten operasjonsstue som ortopedi deler med kirurgisk poliklinikk.

Ortopedisk avdeling har rommet til disposisjon hver mandag og torsdag, samt annenhver fredag.

- Vi har nå flyttet fotinngrepene fra Moss, og vil operere enkel fotkirurgi annenhver fredag. Hver mandag og torsdag formiddag har vi fast avsatt tid til fjerning av osteosyntesemateriell som pinner og skruer. Nytt nå er at vi har avsatt tid til å utføre sårskift/sårrevisjon av pasienter som er innlagt som øyeblikkelig hjelp på ortopedisk døgnområde. Det er for å frigjøre operasjonskapasitet fra sentraloperasjon, opplyser seksjonsleder Linda Maria Bjørkman Widnes.

Gjennomlysingsutstyr som ikke var tilgjengelig i Moss, kan de også benytte seg av på Kalnes.

Per i dag utfører ortopedisk poliklinikk inngrepene med lokalbedøvelse, og et mål er etterhvert å få anestesihjelp en gang per uke. Pasientene som velges ut til operasjon i poliklinikken, er pasienter som egner seg godt til å kunne opereres i lokalbedøvelse, og som ikke har andre diagnoser som gjør at man bør ha større beredskap i umiddelbar nærhet.

Det vil bli gjort fortløpende justeringer av innholdet i dagene, men målet er seks til syv pasienter daglig.

Operasjonene baseres på samme prinsipp som allerede er etablert på poliklinikkområde 8 ortopedi i Moss. Ved poliklinisk konsultasjon får pasientene time til operasjon direkte i hånden av sykepleiere. Dette bidrar til reduserte ventetider, samt at pasienten har mulighet til å påvirke tidspunktet for operasjon.

Økt kompetanse

Operasjonene som gjøres i poliklinikken utføres av de samme kirurgene som opererer i operasjonsavdelingen på Kalnes.

- Vi har med erfarne LIS-leger (leger i spesialisering) under operasjonene. Dette gir en økt mulighet for operativ læring for LIS-leger, sier seksjonslederen.

Målet er at LIS-legene etterhvert opererer på egenhånd, med assistanse fra turnusleger og sykepleiere.

- Når det skjer noe nytt, så bidrar det også til stor økning i den faglige utviklingen og kompetansen til medarbeiderne i poliklinikken, sier Widnes.