OCD-team med på spennende studie

Tvangshandlinger (OCD) er en krevende lidelse for pasientene som rammes. Heldigvis finnes det behandling som er effektiv for mange pasienter. -Nå inngår fire pasienter fra Østfold i en stor norsk studie der forskerne ser på hvordan behandlingen kan gjøres effektiv for flere pasienter, sier psykologspesialistene Kjersti Mathisen Guldvog og Nina-Helen Didriksen i OCD-teamet i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold
Publisert 03.04.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Psykolog Anneli Martinsen, psykolog Tore Brøtveit, psykologspesialist Kjersti Mathisen Guldvog og psykologspesialist Nina-Helen Didriksen

OCD er kjennetegnet ved påtrengende, uønskede tanker og bilder som vekker ubehag og som pasienten forsøker å dempe gjennom å utføre tvangshandlinger. De fleste får lidelsen i ung alder og få blir friske uten hjelp.

-For de fleste som blir rammet av lidelsen er konsekvensene svært alvorlige, og verdens helseorganisasjon har anslått at OCD alene er blant de 10 mest krevende lidelsene. Denne listen er inkludert fysisk sykdom, sier Didriksen.

Heldigvis finnes effektiv behandling for lidelsen.  ERP (eksponering og responsprevensjon) er den anbefalte behandling, og 60-70 prosent blir friske etter gjennomført behandlingsløp.

-Behandlingen går ut på å utsette seg for det man er redd for, samtidig som man ikke utfører tvangshandlinger, sier Guldvog.

I studien undersøkes det om pasienter som ikke har hatt nytte av ERP behandling, eller som har fått tilbakefall, kan få hjelp av medikamentet når fastlåste mønster skal snus.

-Vi konsentrerer behandlingen til fire påfølgende dager. Samtidig får pasientene drahjelp fra en lav dose av et legemiddel som muligens kan hjelpe til å forsterke og stabilisere læringen, sier Didriksen.

-Siden den psykologiske behandlingen i seg selv gir bedring for de fleste, vil drahjelpen bare være viktig for de som trenger det mest – når det gjelder som mest, sier Guldvog.

OCD-teamet er nå i ferd med å sertifisere seg i den nye behandlingsmetoden. Metoden har sitt opphav i Helse-Bergen og er utviklet av professor Gerd Kvale og psykologspesialist Bjarne Hansen. Tore Børtveit og Anneli Martinsen, også fra Helse-Bergen, bistår under gjennomføringen av studien på pasienter i Østfold.

Fakta om studien

Målet med studien er å undersøke hvorvidt ERP-behandling i kombinasjon med medisinen D-cykloserin har effekt på OCD.  Studien er double-blind, og pasientene vil motta enten placebo/studiemedisin på to av behandlingsdagene.  Medisinen gis kun de to dagene som er satt av til eksponering. Gjennom basalforskning vet vi at vi, både når vi lærer å bli redde og når vi blir trygge igjen, er avhengige av at reseptorer (NMDA) i amygdala fungerer optimalt.

En lav dose av medikamentet D-Cykloserine (DCS) øker aktiviteten i disse reseptorene, og kan mulig bidra til å forsterke og stabilisere effekten av læringen.