Nytt tilfelle av kikhoste i nyfødtintensiv

Etter at det i forrige uke ble påvist kikhoste hos en medarbeider i nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold, har en medarbeider til nå testet positivt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 05.03.2024
En bygning med glassvinduer
Sykehuset Østfold Kalnes

- Vi satt raskt inn beskyttende tiltak som antibiotikabehandling til barna som hadde vært i kontakt med medarbeideren, og startet vaksinering i forrige uke. Likevel har vi nå en medarbeider til som er smittet, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Siden nyfødtintensiv tidligere har hatt en pasient som ble innlagt med påvist kikhoste, og det nå er to medarbeidere som har testet positivt, er dette definert som et smitteutbrudd.

- Derfor går vi nå bredt ut med forebyggende antibiotikabehandling til alle barna, foreldre og medarbeidere i nyfødtintensiv, sier hun.

Både foreldre og medarbeidere i nyfødtintensiv tilbys også vaksine.

Kikhoste er en smittsom luftveisinfeksjon som forårsakes av kikhostebakterien Bordetella pertussis.

Barna som er innlagt på nyfødtintensiv er sårbare, og avdelingen gjør hva de kan for å unngå at smitten sprer seg.

- Vi følger nøye med, og vi har lav terskel for å teste barn, ansatte og foreldre. Alle medarbeidere bruker nå munnbind i fem dager etter at de har startet med forebyggende antibiotika, i tilfelle de er smittet. Etter fem dager med behandling er det ikke smittefare lenger, sier Lervik Larsen.

-  Vi har ingen indikasjon på at noen er smittet ved andre avdelinger i sykehuset, sier hun.

Foreldre med barn som har vært innlagt eller har vært til kontroll ved nyfødtintensiv de siste tre ukene, vil bli kontaktet av sykehuset.