Nytt tilbud til nybakte mødre

Barnepleiere tilbyr nå daglig undervisning til nybakte mødre på barselavdelingen i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 23.03.2018
En gruppe mennesker som holder en baby
Fra v. Barnepleierne Emilie Frøid Grønmyr, Bente Minge, Warda Derkaoui og seksjonsleder Nina I. Håland Sørlie inviterer daglig nybakte mødre til undervisning om amming og annet de lurer på rundt den nyfødte.

​Alle hverdager mellom 10 og 11, inviteres de nybakte mammaene til mødreundervisning på barselavdelingen. Tilbudet startet opp sist uke, og har kommet for å bli.

Gode tilbakemeldinger

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har vært med, så vi kommer helt klart til å fortsette med tilbudet, sier spesialhjelpepleier Bente Minge. Sammen med kollega Warda Derkaou, har hun ansvaret for undervisningen denne formiddagen.

Nybakte mødre kommer ruslende inn i møterommet på barselavdelingen, flere av dem har med sin nyfødte. Noen har blitt mamma for aller første gang, og det er noen mødre med litt mer erfaring enn andre. Nettopp det med en miks av erfaring, kan være en fordel. Og selv om man blir mamma for andre eller tredje gang, så kan undervisningen være nyttig.

Se også: Fortsatt besøksbegrensninger til nyfødte

Se også: Babyboom i vinterferien

- Bakgrunnen til at vi startet opp, var tilbakemeldinger vi fikk fra barselpoliklinikken. De så en økende tendens til mødre med brystbetennelser, og at stadig flere mødre reiste hjem fra sykehuset med morsmelkerstatning til friske barn. Da bestemte vi oss for at vi ville ta i et tak for å øke informasjonen rundt amming, sier seksjonsleder Nina I. Håland Sørlie på føde, barsel og gynekologi.

I og med at barnepleiere har mest omgang med mødrene og barnet i barseltiden, var det naturlig å bruke dem til undervisningen. Etter to fagdager var opplegget klart, vi gjennomgikk informasjonen punkt for punkt for å sikre lik informasjon ut til mødrene, og tilbudet kom i gang fra uke 11. Vi ser tydelig at økt fokus på området fører til forbedring, og vi får gode tilbakemeldinger fra de nybakte mammaene, sier Sørlie.
Undervisningen går på rundgang blant barnepleierne etter faste lister, og det ansvarliggjør alle sammen.
- Det er flott å se entusiasmen i hos faggruppen. De er dyktige, og dette får vi til, sier seksjonslederen. 

Mer enn amming

Den første uken var det i gjennomsnitt fem mødre med på undervisningen, og også denne uken har de aller fleste som har født vært interessert i å delta. Selve undervisningstilbudet tar utgangspunkt i amming, og barnepleierne gir informasjon om morsmelk, måltider, sugeteknikk, ammestillinger, brystspreng, melkespreng og andre gode råd rundt amming og den nyfødte.

- Et sånt tilbud skulle jeg ønske jeg fikk da jeg fikk min første, erklærer en av dagens deltakere. Nå har hun fått jente nummer to, men rådene om amming som gis på barselavdelingen nå, hadde vært gull verdt da hun fikk sin førstefødte.
- Det er utrolig bra at det har kommet i gang, sier den nybakte mammaen fornøyd.

- Men vi er veldig opptatt av at ingen skal føle det som et press å amme, det må være opp til hver enkelt å finne ut hva som fungerer best. Vår oppgave er å veilede, gi informasjon og gode råd, påpeker Derkaou. Gjennom mødreundervisningen sikrer også barnepleierne at det gis ut lik informasjon til alle.
Dessuten er det et treffsted hvor også annet de nybakte mammaene lurer på, kan tas opp.
- Slik det er i dag, blir mødrene mer alene. Før delte de gjerne rom og møttes på fellesrommene, men slik er det ikke lenger, sier Minge.
Da kan det nye tilbudet om mødreundervisning være et godt treffsted hvor de kan bli kjent, utveksle erfaringer, og få gode råd og veiledning.