Nytt tilbud til kreftpasienter

Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpoliklinikken på Kalnes.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 03.03.2020
Sist oppdatert 06.04.2022
Nytt tilbud til kreftpasienter under behandling på Sykehuset Østfold Kalnes
Avdelingssjef Andreas Stensvold, kreftsykepleier Gro Merete Bach, spesialfysioterapeut Martha H. Hoås, lege i spesialisering Anette Haugen, seksjonsleder Elisabet N. Holm, fagsykepleier Anne H. Arendt Martinsen og kreftsykepleier Solfrid Christoffersen.

​Nylig var det oppstart for pasientskole for kreftpasienter på Sykehuset Østfold Kalnes, og et eget treningstilbud for kreftpasienter har også startet opp på Kalnes. Fra før av har det eksistert et treningstilbud til kreftpasienter i Moss i mange år, men på Kalnes har tilbudet vært etterspurt.
- Det er riktig, dette har vi jobbet for i flere år. Nå er vi veldig glade for å ha fått det til, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpoliklinikken på Kalnes.

Jobbet for lenge

Den private stiftelsen Aktiv mot kreft har etablert Pusterom, et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og etter kreftbehandlingen, på en rekke norske sykehus.
- Vi har ikke de samme fasilitetene hos oss, men har derfor lenge hatt et ønske om å finne en annen løsning for å kunne gi pasienter som er under aktiv kreftbehandling et godt tilbud, sier Nilsen Holm.

Sist uke ble det for første gang inviter til pasientskole, hvor flere kreftpasienter under behandling møtte frem sammen med pårørende. Avdelingssjef Andreas Stensvold ved kreftavdelingen hadde gleden av å ønske velkommen til det aller første møtet, og var godt fornøyd.

- Det har vært trist å ikke ha et tilbud, så dette er vi fornøyde med. Vi har mer og mer vitenskapelig belegg for å si at trening er viktig for kreftpasienter. Det gjør at de tåler behandlingen bedre, og det kan for noen få også forhindre tilbakefall.

Anette Haugen som er lege i spesialisering ved onkologisk seksjon på Kalnes, fortalte de første deltakerne mer om hvorfor fysisk aktivitet er bra.
- Selv de som ikke har trent før, kan ha nytte av å trene. Det kan bidra til å redusere de negative sidene ved kreftbehandlingen, slik som kvalme, fatigue (utmattelse) og gi økt livskvalitet. Forskning viser at trening har stor effekt for kreftpasienter, sier Haugen.

Tilpasset tilbud

Tidligere har det også vært arrangert ukentlige informasjonsmøter til små grupper med kreftpasienter, men nå er det satt i skikkelig system. Undervisningen på pasientskolen på Kalnes er lagt opp til å gi generell informasjon, og vil bli arrangert månedlig.

- Tilbudet vi nå også kan tilby er et godt tverrfaglig forebyggende tilbud til de som får behandling hos oss. De får informasjon om kosthold og ernæring og tilrettelagt trening, og det tverrfaglige tilbudet involverer sykepleiere og leger i kreftavdelingen i samarbeid med fysioterapi og klinisk ernæringsfysiolog, forklarer Nilsen Holm. Tilbudet er et ekstratilbud i behandlingen av pasientene.

Klinisk ernæringsfysiolog Mari Elise Aaby

Klinisk ernæringsfysiolog Mari Elise Aaby veileder om riktig kosthold for kreftpasienter.

- Det er viktig å påpeke at det nye tilbudet også inkluderer pårørende. De er en veldig viktig støtte. Det er de som er sammen med pasienten i hverdagen, og pårørende har en viktig rolle i å forstå sykdommen og bidra til å motivere pasienten, sier Haugen.

Pasientene får tilbud om et tilrettelagt treningstilbud i samarbeid med fysioterapeut, og det er blant annet planer om gruppetreninger, step, styrke og sirkeltreninger.
To dager i uka legges det opp til fellestrening i gymsalen i underetasjen på Kalnes, og etterhvert vil det også bli aktuelt med tur i nærområdet og stavganggruppe. Planen er grupper på opp mot 12 pasienter.

- Det har vært en lang prosess, så vi er veldig stolte av at vi nå har fått det til, sier fagansvarlig sykepleier Anne Helene Arendt ved kreftpoliklinikken.

  • 50 av 100 blir mindre aktive etter en kreftdiagnose. Dette kan forklares med antakelser om at man må være i ro ved alvorlig sykdom, frykt for skade eller forverring av sykdom, nedsatt ork som følge av selve behandlingen og bivirkninger, motløshet og mangel på motivasjon
  • Det er trygt å trene for pasienter i kreftbehandling, selv de som ikke har trent før kan ha nytte av å trene
  • Velg en aktivitet du liker å gjøre, det viktigste er at pulsen går opp. Treningsmengden bør være 20-30 minutter daglig flere dager i uka
  • Forskning viser at pasienter som trener, tåler kreftbehandlingen bedre
  • Riktig kosthold er viktig under kreftbehandlingen

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside