Nytt studentkull tilbys fast heltidsjobb

Ferdig utdannet sykepleier til sommeren? Nå kan du søke fast heltidsjobb i traineeprogrammet i Sykehuset Østfold, med oppstart etter skoleavslutningen. Søknadsfrist er 2. oktober.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann og en kvinne i gangen
Sykepleierne Nina Malerud og Ole Martin Solbakken trives godt på Kalnes.

​- Dette kan vi anbefale! Dette er en fin måte å starte yrkeslivet på. Ikke minst fordi vi får med oss bred erfaring fra flere fagområder, og fordi vi blir godt fulgt opp, sier Ole Martin Solbakken og Nina Malerud.

De er to av de 23 nyutdannede sykepleierne i traineeprogrammet, som begynte i Sykehuset Østfold i juni i år. Da kom de rett fra skolebenken.
- Det var godt å vite at jeg hadde en fast stilling som sto og ventet på meg. Og siden vi fikk vite dette flere måneder før vi var ferdig på skolen, var det ekstra motiverende å gjøre en ekstra innsats på studiet, sier Nina Malerud.

Toårig program

Traineeprogrammet er et toårig opplæringsprogram hvor det tilrettelegges for at nyutdannede sykepleiere skal få bred erfaring fra sykehuset på Kalnes. Bemanningsavdelingen som er ansvarlig for programmet, samarbeider med 13 døgnområder innenfor somatikk. Dette inkluderer også akuttmottaket og observasjon / akuttkirurgi.

Nina Malerud har jobbet på døgnområde for kreftpasienter siden juni, og i oktober er det nevrologi og slag som står for tur. Ole Martin Solbakken startet på døgnområde lunge, og er snart klar for arbeid i akuttmottaket.

- Som sykepleier i traineeprogrammet får vi god opplæring og blir fulgt tett, og vi får en bred forståelse av hva det vil si å jobbe i sykehus. Vi er lenge nok i en avdeling til å bli trygg på fagområdet, samtidig får vi mulighet til å bli kjent med ulike deler av sykehuset, sier Ole Martin Solbakken.

Tre fagområder

Alle sykepleieren i traineeprogrammet skal innom tre Gørill Lødding Myrhaugen ulike døgnområder i løpet av de to årene opplæringsprogrammet varer.
- Vi tar hensyn til hvilke behov de ulike døgnområdene har, om de nye sykepleierne har relevant praksis, og ikke minst hvilke fagområder de ønsker å få erfaring fra, sier seksjonsleder Gørill Lødding Myrhaugen i bemanningsavdelingen.

Sykepleierstudentene som får plass i programmet, blir fast ansatt på lik linje med andre i sykehuset.
- Når de to årene er over, vil sykepleierne være attraktive medarbeidere og det vil åpne seg mange muligheter.

Her finner du stillingsannonsen

Se etter annonsen "Sykepleiere - Traineeprogram for sykepleiere"