Nytt samarbeid i innovasjonspartnerskap

Sykehuset Østfold har inngått samarbeid med Roche Diagnostics A/S og Diffia A/S for å utvikle et konsept som gjør pasienter i stand til å ta blodprøver og analyser hjemme.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 19.05.2021
Sist oppdatert 17.06.2021
En person som holder en flaske

​I 2019 inngikk Sykehuset Østfold partnerskap med leverandøren Diffia for å utvikle helhetlige løsninger til hjemmeoppfølging av pasienter i forbindelse med innovasjonspartnerskapet "Nyskapende pasientforløp". Prøvetaking og tilhørende analyse, er et område innen hjemmeoppfølging som foreløpig er lite utforsket. Dette vil ikke dekkes av tjeneste utviklet i "Nyskapende pasientforløp", men er etter initiativ fra senter for laboratoriemedisin, i stedet et eget innovasjonspartnerskap. Innovasjonspartnerskapet "Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient" startet i 2019, og går ut 2022.

Se også: Nyskapende pasientforløp

- Et veldig innovativt og spennende prosjekt. Vi har stor tro på at en slik løsning kan ha stor verdi for pasienten i hverdagen, sier seksjonsleder Anne Eva Bjerke i senter for laboratoriemedisin, som også blir ny prosjektleder.

Økt trygghet

Prøvetaking og analyser er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand og bestemmer videre oppfølging og behandling. I dag må pasientene komme til sykehus eller institusjon med laboratorium for å ta prøver. Det går mye tid til reising til og fra sykehus, telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste, samt venting på time til prøvetaking og -svar.

Venting utgjør en stor trussel da det ofte innebærer forverring av helsetilstand. Å flytte deler av prøvetakingen fra sykehus og hjem til pasienten innehar derfor et stort innovasjonspotensial både på produkt-, tjeneste- og organisasjonsnivå, men det krever også et utstrakt offentlig-privat samarbeid.

Med valgte leverandører Roche Diagnostics og Diffia går prosjektet nå inn i en utviklingsfase, hvor det i tett samarbeid mellom sykehuset og leverandør skal jobbes frem en løsning som gjør pasienter i stand til å ta blodprøver og analyser selv hjemme, mellom sykehusbesøkene. Målet er en løsning som kan bidra til økt trygghet og mestring i forhold til pasientenes sykdom. Ved å ta blodprøver og gjennomføre analyser hjemme, vil endring eller forverring i helsetilstanden kunne oppdages tidlig, og tiltak iverksettes. En løsning for sikker blodprøvetaking i hjemmet kan gjøre det mulig å forkorte, forhindre eller utsette legebesøk og innleggelser.

- Løsningen som utvikles for hjemmebruk skal være brukervennlig og trygg for pasienten å bruke, og de skal kunne dele analyseresultater digitalt med helsetjenesten, sier Bjerke.

- Viktig og naturlig utvikling

- Vi i Diffia gleder oss til å fortsette og levere verdi til pasientens helsevesen gjennom gode digitale opplevelser. Det er viktig for oss å utvikle den kliniske hverdagen sammen med helsepersonell og deres pasienter, slik at vi lager treffsikre og brukervennlige løsninger som er sømløst integrert med eksisterende system, sier Soheil Dabestani som er daglig leder i Diffia.

Thorbjørn Halvorsen, medisinsk direktør i Roche Diagnostics, er også glad for å være med.
- For oss i Roche Diagnostics som er en betydelig aktør innen laboratorieløsninger i Norge, ser vi dette innovasjonssamarbeidet med Sykehuset Østfold som en naturlig utvikling i vårt eget innovasjonsarbeid. Vi gleder oss til å bidra videre i utvikling av nyskapende løsninger sammen med våre partnere Essenlix og Diffi. Sammen kan vi gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar, både for helsetjenesten og ikke minst pasientene, sier Halvorsen.

Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)