Nytt og bedre tilbud til pasienter med hoftebrudd

Ortogeriatri er et helt nytt fagområde i Sykehuset Østfold. 28. november var det offisiell åpning av et eget tun med ni pasientrom på Kalnes, som skal gi eldre hoftebruddspasienter et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 29.11.2022
Sist oppdatert 07.12.2022
Overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic klipper snoren.
Ortopedisk avdeling satser stort på forbedring og ser gode resultater av arbeidet.

Ortoped Anette Bekken og sykepleier Kaltrina Zekaj  som går visitt

Det er satt av god tid til visitt når lege og sykepleier er hos ortogeriatriske pasienter. – Det gir oss mulighet til en grundig vurdering, sier ortoped Anette Bekken t.v. Denne uken er det sykepleier Kaltrina Zekaj som er med på visitten.

Det er rundt 600 hoftebrudd i Østfold hvert år. Nesten 60 prosent av de eldre pasientene som kommer til sykehuset med hoftebrudd, har falt og pådratt seg brudd hjemme.

- Det de fleste er mest redd for, er at de skal bli pleietrengende og at de ikke kan komme hjem igjen etter sykehusoppholdet. Målet med den nye behandlingsformen, er at pasientene skal være i bedre form når de skrives ut, med redusert risiko for nye brudd.  For å få det til, må vi se hele pasienten, sier ortoped Anette Bekken.

Bekken er legen som skal gå fast visitt på de ortogeriatriske pasientene, og som sammen med faste sykepleiere og helsefagarbeidere har fått økt kompetanse innen geriatri.

- Vi har dedikert helsepersonell som alle har fått undervisning, og vi samarbeider tett med geriatrisk avdeling, sier fagutviklingssykepleier Denisa Velic.

Hele visittuker

​Oppgavene for hoftebruddsykepleierne og helsefagarbeiderne vil spenne fra generell pleie, sykepleiefaglige observasjoner, definerte kartlegginger, til kommunikasjon med pårørende og pleie- og omsorgssystemet utenfor sykehus og pasientinnvolvering. I tillegg kommer forberedelse av pasient til operasjon.

- Sykepleierne har en nøkkelfunksjon gjennom hele pasientforløpet, og både sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha hele visittuker. Det vil gi en større kontinuitet, sier Velic.​

Viktig helhetsbilde

Ortopedisk avdeling driver kontinuerlig med forbedring, og i 2021 vant de Forbedringsprisen i sykehuset, med nettopp pasientforløpet hoftebrudd.  Fast-track-modellen, det vil si at pasienter kommer direkte fra skadested til ortopedisk avdeling, er et av tiltakene de har satt inn.

En viktig kvalitetsindikator i pasientforløpet for hoftebrudd, er tid til pasient blir operert. I Sykehuset Østfold har antall pasienter som er operert innen 48 timer, økt fra 65,7 prosent til 95,9 prosent fra 2018 til 2021.

Rask og riktig kirurgi er vesentlig, men det er også viktig å få et helhetsbilde av pasienten.

- Pasientene våre er i all hovedsak skrøpelige, eldre ortopediske pasienter, og vi følger en omfattende sjekkliste for å kartlegge pasienten både før og etter operasjonen, sier Velic.

Blant annet ser de at svært mange trenger væskebehandling og mange er underernærte.

- Vi går også gjennom medikamentene pasientene bruker, og har fått opplæring av farmasøyt. Vi har som rutine å starte behandling mot beinskjørhet under oppholdet. Vi ser på et hoftebrudd som symptom på beinskjørhet. Vi mener at det er viktig å komme i gang med behandlingen så fort som mulig fordi risikoen for å få et nytt brudd er størst det første året etter at man har brukket noe, sier Bekken. 

Motiverte medarbeidere

Under sykehusoppholdet fokuserer behandlingsteamet på at pasienten skal unngå forverring av underliggende sykdommer, unngå delir og unngå trykksår.

Fysioterapeutene i sykehuset er et av fagområdene som bidrar. De har en viktig rolle etter en hoftebruddoperasjon, med øvelser for bevegelighet og styrke. Fysioterapeutene skal også instruere i forflytningsteknikk, gangtrening/trappetrening og generell trening for å mestre aktivitetene i dagliglivet.

- Å forberede og åpne det nye tunet for ortogeriatri, har vært en veldig positiv opplevelse. Alle fagområder er så motiverte og vi er alle med på laget. Og vi er sikre på at dette vil øke kvaliteten på behandling av sårbare hoftebruddpasienter, sier Velic.

Overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic  klipper snoren

Overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic kunne stolt klippe snoren da det nye tunet ble erklært åpnet.