Nytt mattilbud til pårørende

Denne uka er det oppstart for et nytt tilbud hvor pårørende får kjøpe mat i buffeene i døgnområder ved Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 25.09.2017
Et par kvinner i hvite skjorter
Seksjonsleder buffé Marit Østli Heiberg og assistent Amila Dedic. Foto: Sykehuset Østfold

​For 100 kroner i døgnet kan pårørende få hente mat i buffeen. Betalingen skjer via Vipps, og for de som ikke har det, er det mulig å betale i kafeen i 1. etasje og få en bong som bekreftelse.

Testet ut på fødeavdelingen

- Søsken og pårørende til barn under 18 år har et tilbud om mat i dag, men vi er ikke forpliktet til noe utover det. Vi har likevel hatt en prøveordning på fødeavdelingen siden 1. mars i år, hvor fedre har fått mulighet til å vippse og få tilgang på mat i buffet. Tilbakemeldingen fra fødeavdelingen er positive, sier seksjonsleder buffé Marit Østli Heiberg.

Nå videreføres tilbudet, og gis samtidig til buffeene ved alle sykehusets døgnområder i somatikk.
- Dette er rett og slett et tilbud til de pårørende som av ulike årsaker oppholder seg i sykehuset over lengre tid, og vi mener det er et godt tilbud. Mange vil kanskje gjerne spise sammen med den de er pårørende for, og nå får de muligheten til det, sier Heiberg.

Kaldmat

Det er kun kald mat som inngår i det nye tilbudet. Brød, knekkebrød, forskjellige sorter pålegg, yoghurt og drikke, er tilgjengelig i buffeene hele døgnet. Sykehusets pasienter kan i tillegg hente varme måltider her, men det vil ikke gjelde de pårørende.
 - Det blir fortsatt slik at pårørende må gå i kafeen for å få varmmat, sier seksjonslederen.

Hun kjenner ikke til at andre sykehus har en tilsvarende ordning for pårørende.
- På Sykehuset i Akershus er det en pleier som avgjør om pårørende skal ha mat, men hos oss får nå pårørende muligheten til å velge selv, sier Heiberg.
Noe av tanken bak det nye tilbudet, er at det vil bidra til å skape mer ro.
- Det hender dette med mat til pårørende kommer opp, blant annet fordi det er spørsmål i forhold til om de pårørende bør ha mat. Nå får vi et konkret tilbud å vise til.