Nytt lokale for mammografi

Fra mandag 25. april skal kvinner som skal til mammografiscreening i Sykehuset Østfold, møte i helt nye lokaler i 4. etasje i administrasjonsbygget på Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.04.2022
Nytt lokale til mammografiscreening
Mammografiscreeningen flytter nå inn i det nye administrasjonsbygget Kalnes Samfunnsbygg.

Administrasjonsbygget Kalnes Samfunnsbygg ligger ovenfor sykehusbygget, mot E6. Veien til lokalene for mammografiscreening er skiltet videre fra innkjøringen til Sykehuset Østfold. Parkering skjer på grusplassen ved siden av administrasjonsbygget.

Eivind Reitan

Eivind Reitan

Full aktivitet
Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men er nå i full drift.
 - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedre prognose for behandling, sier avdelingssjef Eivind Reitan i avdeling for bildediagnostikk.

Screeningundersøkelsen er rettet mot i utgangspunktet friske kvinner i alderen 50 til 69 år, og det er Kreftregisteret som kaller inn kvinner til undersøkelse. Selve undersøkelsen tar heller ikke mer enn noen minutter.

Kvinner som henvises av fastlege med mistanke om sykdom, skal ikke til mammografiscreeninglokalene, men skal fortsatt til undersøkelse inne i selve sykehuset.

Doblet kapasitet
Årlig kommer det rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening. På grunn av koronaepidemien og stans i innkallingene, er det fortsatt noe etterslep i undersøkelsene.

- Medarbeiderne gjør en stor innsats for å ta igjen etterslepet. Nå gleder vi oss til å ta i bruk nye lokaler og håper alle som har anledning, benytter timen sin, sier Reitan. ​

Fakta om mammografiprogrammet
  • Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelser av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet
  • Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2020 fikk 3424 kvinner i Norge brystkreft.
  • Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres

    (Kilde: Kreftregisteret.no)