Nytt brukerutvalg i Sykehuset Østfold

Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. Brukerutvalget i Sykehuset Østfold bidrar til å sikre at pasienter og pårørende blir hørt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.02.2018
Nytt brukerutvalg i Sykehuset Østfold
Foran fra venstre: Anita Helene Ørbeck, Hanne Stagebo Petersen, Vigdis Yttervik, Jannik Magnussen, Heidi Kandola. Bak fra venstre: Odd Martin Skarpholt, Kari Bjørnerud, Thor Øystein Langsholt og Svein Gurvin

Svein Gurvin
Svein Gurvin
- Brukermedvirkning har stått sentralt i Sykehuset Østfold i alle år, og det nye brukerutvalget ønsker å fortsette å medvirke aktivt til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten, sier utvalgets nye leder Svein Gurvin.

For Sykehuset Østfold er brukerne en viktig ressurs, og brukerutvalget har vært med på å bidra i planlegging og utvikling av det nye sykehuset. Nå er sykehuset i full drift.
- Det er viktig at brukerutvalget følger med på situasjonen i sykehuset og kommer med tilbakemeldinger til sykehusets ledelse og til styret, sier Gurvin.

 

Gir råd

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold består av representanter for pasienter og pårørende. Medlemmene kommer fra ulike brukerorganisasjoner. Brukerutvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer og vurderer pasientservice og pasientinformasjon. De er representert i ulike utvalg, og har møterett i styremøtene i sykehusene og i samarbeidsmøtene med kommunene i administrativt samarbeidsutvalg.

Tett dialog

Brukerutvalget har sju møter i året. I disse møtene er administrerende direktør til stede for å gi en oppdatering om sykehusdriften, og for å få brukerutvalgets syn og råd i forhold til saker som skal behandles på kommende styremøte.
- Dialogen med administrerende direktør og styret, gir oss mulighet til å komme med direkte tilbakemeldinger både når beslutninger skal tas og når tjenester og tilbud skal utformes, sier Gurvin.

Ønsker innspill

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkeltpasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet. Men har du innspill som kan bidra til å gjøre pasientopplevelsen bedre, ta kontakt med utvalget.

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

Her kan du lese mer om brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Brukerutvalgets medlemmer 2018-2020

Svein Gurvin (leder) FFO
Vigdis Yttervik (nestleder) FFO
Kari Bjørnerud, FFO
Odd Martin Skarpholt, FFO
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Hanne Stagebo Petersen, SAFO
Jannik Magnussen, Kreftforeningen
Heidi Kandola, Hvite Ørn
Thor Øystein Langsholt, RIO