Nytt behandlingstilbud i Haldenklinikken

Mandag 15. april åpnet psykiatrisk forløpspoliklinikk i Haldenklinikken, som den første av sitt slag i Norge. Poliklinikken er et nytt behandlingstilbud på dagtid for pasienter som tidligere ble innlagt på post 2, DPS Halden-Sarpsborg.

Jeanette Høydahl
Publisert 18.04.2024
Sist oppdatert 30.04.2024
Åpning av forløpspoliklinikken
Pål Dåstøl fikk æren av å åpne psykiatrisk forløpspoliklinikk med snorklipping sammen med avdelingen, og selvsagt ble det feiring med kake etterpå

-Stadig flere trenger spesialistbehandling i psykisk helsevern, og det har vært utfordrende for helsetjenesten å forvalte helsepersonellressursene på best mulig måte, sier Pål Dåstøl, avdelingssjef distriktpsykiatrisk senter (DPS) Halden-Sarpsborg.

Det er store rekrutteringsutfordringer, spesielt spesialister i psykiatri og psykologi. Med bakgrunn i dette og Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» var det derfor nødvendig å gjøre endringer i driften og behandlingstilbudet ved post 2, som tidligere var en post med døgntilbud i ukedagene.

- Med utviklingen av den psykiatriske forløpspoliklinikken kan vi fortsette å ivareta pasientene våre på best mulig måte, samtidig som vi styrker kompetansen til medarbeiderne og møter fremtidens utfordringer med en faglig og økonomisk bærekraft, fortsetter Dåstøl.

Pasientgruppen

Det er i hovedsak tre diagnosegrupper som har blitt behandlet ved post 2, og som nå får et helhetlig poliklinisk tilbud ved psykiatrisk forløpsklinikk:

  • personlighetsforstyrrelser
  • forverring av depressive lidelser og angstlidelser
  • PTSD og forverring av andre traumerelaterte psykiske lidelser inkl. dissosiative lidelser

- I DPS (distrikts-psykiatriske sentre) er behovet for polikliniske tjenester med differensierte behandlingstilbud større enn behovet for døgnbehandling, sier avdelingssjefen.

Med den nye poliklinikken er målet å behandle flere pasienter, med helhetlig behandling på individ- og gruppenivå som gir raskere tilfriskning.

Kompetansestyrking og oppgavedeling

Med utviklingen av nytt behandlingstilbud er medarbeidernes kompetanse også styrket. Alle sykepleiere, vernepleiere og sosionomer har fått utdanning i Prolonged Exposure terapi og STEPPS, i tillegg til en innføring i kognitiv terapi. Psykologspesialistene Elise Nygaard Ringstad og Anneli Bryntesson fra allmennpsykiatrisk poliklinikk er ansvarlig for veiledning, konsultasjon og vurdering av pasienter der sykepleier har behov for bistand, og det vil være spesialister tilgjengelige hver dag.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Emilie Andersen, konstituert seksjonsleder psykiatrisk forløpsklinikk, Audun Rosenløv, seksjonsleder psykiatrisk forløpspoliklinikk, Pål Dåstøl, avdelingssjef DPS Halden-Sarpsborg, Elise Nygaard Ringstad, psykologspesialist DPS Halden-Sarpsborg og Birgit Charlotte Rød, seksjonsleder polikliniske tjenester Sarpsborg og FACT-team Sarpsborg. Psykologspesialist Anneli Bryntesson var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Sykehuset Østfold har hentet inspirasjon fra Nidaros DPS korttidspoliklinikken ved St. Olavs Hospital, og et eget implementeringsteam i DPS Halden-Sarpsborg har jobbet med implementering og utvikling. Implementeringsteamet er ledet av Birgit Charlotte Rød, seksjonsleder polikliniske tjenester Sarpsborg og FACT-team Sarpsborg, og består i tillegg av konstituert seksjonsleder Emilie Andersen, seksjonsleder Audun Rosenløv og stabsstøtte.

- Jeg er stolt av omstillingsevnen til alle de flotte fagfolka våre på DPS Halden-Sarpsborg. De har deltatt i utviklingsarbeidet og bidratt i prosessen på en glimrende måte, sammen med implementeringsteamet som har gjort denne utviklingen mulig, sier Dåstøl.

Fortsatt døgntilbud i Halden

DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 2 var tidligere en sengepost med 12 sengeplasser, åpent fem dager i uken og stengt i helgene.

- Det er viktig å presisere at døgnbaserte tjenester post 1 er åpen hele uken, og har 18 sengeplasser. Pasienter som har behov for innleggelse, vil fortsatt bli ivaretatt på en god måte, avslutter Pål Dåstøl.