Nye opplæringstilbud i psykisk helsevern for barn og unge

Avdeling BUP/HABU, seksjon poliklinisk utredning og behandling på Åsebråten, har etablert et foreldreopplæringstilbud (psykoedukative grupper). Målgruppen er foresatte til barn og unge med ADHD, atferdsvansker, Asperger syndrom og angst og depresjon.

Mads Opsahl, Sykehuset Østfold
Publisert 20.04.2015
Sist oppdatert 07.11.2016

Til nå har over 100 familier mottatt tilbudet. Tilbakemeldinger fra foreldre og pårørende er svært gode og høsten 2015 planlegges det behandlingstilbud til flere familier. I forlengelsen av foreldreopplæringstilbudene er det også etablert gruppetilbud til ungdommer med syndrom.

- Vi fikk umiddelbart en god respons. Disse gruppene gir mulighet til å møte andre med samme behov og vi har stor pågang, sier Wenche Ellefsen som er seksjonsleder på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.

Foreldreopplæringsgruppene skal gi pårørende mer kunnskap om tilstandene slik at de skal kunne håndtere og mestre konsekvensene bedre. Barn og unge fungerer og utvikler seg best når de lever i en familie og i et nærmiljø som er støttende.

- Mange har fått individuell behandling, men det å møte andre, diskutere utfordringer og utveksle erfaringer gir ofte nytt håp og god hjelp i prosessene videre, sier koordinator Arild Karlsen.

Henvisning til disse tilbudene går gjennom BUPP - barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Gruppene vil ha flere samlinger hvor tema bl.a. vil være veiledning, erfaringsutveksling og undervisning.

- Dette tilbudet gjelder for hele Østfold og vil være på plass fra høsten 2015, avslutter Wenche Ellefsen.
 
For mer informasjon kan du kontakte Åsebråten BUP på telefon: 69 86 91 00