Nye oppgaver for sykepleiere i kvinneklinikken

- Når sykepleierne kan overta oppgaver leger fram til nå har hatt, får vi mer tid til de oppgavene leger fortsatt må utføre, sier overlege Berit Fauske i kvinneklinikken.

Anne-Grete Waler Melkerud
Publisert 26.06.2024
​Pernille Johannesen, Åse Kari Kringlåk, Bigitta Mostad, Berit Fauske og Christin Østberg
Sykepleiere på kvinneklinikken får nye oppgaver. Fra v.: Sykepleier Pernille Johannesen, avdelingssjef Åse Kari Kringlåk, seksjonsleder Birigtta Mostad, overlege Berit Fauske og sykepleier Christin Østberg.

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Kvinner som ønsker abort før 12. uke, trenger ikke henvisning, men kan kontakte sykehuset direkte og får time i gynekologisk poliklinikk.

- Det kan være mange ulike grunner til at kvinner ønsker å avbryte svangerskapet. Vi tilbyr veiledning, men de fleste har bestemt seg før de kontakter sykehuset. Kvinnene får også god informasjon om metodene og hva de innebærer, sier sykepleier Pernille Johannesen.

Frigjør tid for legene

I kvinneklinikken er nå to sykepleiere i gynekologisk poliklinikk opplært til å gjøre en forundersøkelse, det vil si en gynekologisk undersøkelse med ultralyd, av kvinnene. To sykepleiere til skal få samme opplæring. I Sykehuset Østfold er dette en ny oppgave for sykepleiere, mens andre sykehus har hatt dette som en sykepleieroppgave i flere år.

- Dette fungerer fint i andre sykehus, så vi er glad for at vi også er i gang nå. Kvinnene som tar kontakt for å komme hit, må få time i løpet av forholdsvis kort tid. Når sykepleierne nå kan gjøre denne undersøkelsen, betyr det at ventetiden for andre pasienter i kvinneklinikken blir kortere, sier overlege Berit Fauske.

Skeptiske til prevensjon

I følge kvinneklinikken er antall abort økende. Særlig gjelder dette kvinner fra 22 til 28 år.

- Dessverre ser vi at mange er skeptiske til hormoner og derfor ikke ønsker å bruke prevensjon. En av våre oppgaver er å gi god informasjon, og vi har tatt prevensjonskurs for å øke kunnskapen, sier sykepleier Christin Østberg.

Intensiv opplæring

Under den gynekologiske undersøkelse med ultralyd, blir svangerskapslengden fastslått. Det blir bestemt abortmetode, og det vanligste er at aborten blir igangsatt med medikamenter. De fleste ønsker å gjøre aborten hjemme, men i enkelte tilfeller gjøres aborten på sykehuset. 

Sykepleierne som nå gjør den gynekologiske undersøkelsen, har fått intensiv opplæring av overlege i noen uker, og hadde en lege til stede da de gjorde de første undersøkelsene selv. Nå gjør de undersøkelsen på egen hånd. 

- Men er vi usikre, ber vi alltid lege verifisere at funnene vi har gjort er riktige, sier Pernille Johannesen.

For at svangerskapet skal kunne stadfestes, bør det ha gått seks-sju uker fra første dag ved siste menstruasjon.
- For å være sikre på at kvinnene får riktig behandling, må vi kunne stadfeste svangerskapet. Det betyr at noen kvinner må vente noe før de kan komme til undersøkelse, sier hun. 

Kan bli lovendring

Foreløpig er det fram til utgangen av 12. svangerskapsuke kvinner selv kan bestemme om de ønsker abort. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av en abortnemnd. 

Regjeringen planlegger å legge fram ny abortlov for Stortinget til høsten.