Nye leger i spesialisering på plass

Etter en uke med opplæring og introduksjon, er et nytt kull med leger i spesialisering nå i gang i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 04.09.2020
Sist oppdatert 09.08.2022
Her gjennomgår LIS1 avansert hjerte- lungeredning i simuleringssenteret.
Her gjennomgår LIS1 avansert hjerte- lungeredning i simuleringssenteret.

​Ny utdanningsstruktur for leger i spesialisering, LIS 2 og LIS 3 ble tatt i bruk 1. mars 2019, og LIS 1 erstattet den gamle turnustjenesten. Introduksjonskurset for 30 nye LIS1 i Sykehuset Østfold startet opp sist uke, og de er allerede i jobb i ulike avdelinger i sykehuset.
På grunn av covid-19 ble deler av introduksjonskurset i år gitt via webbasert undervisning, men også forelesninger i grupper og workshop med aktiviteter.

Innleggelse av urinkateter, fremmedlegeme i luftveier og intubasjon, sepsisbehandling, antibiotikabruk, maskebehandling, beredskap, triage, og kliniske systemer, er blant det legene i spesialisering har gjennomgått med hjelp fra ulike foredragsholdere. I tillegg til den generelle undervisningen, var det også lagt opp til fagspesifikk undervisning.

Gipsekurs er bare ett av mange læringsmål for leger i spesialisering.

Gipsekurs var også blant aktivitetene som ble gjennomgått, og det er bare ett av mange kliniske læringsmål LIS1 må gjennomgå.

- På indremedisin har vi lagt om opplæringen fra å være foredrags-orientert over til problembasert opplæring. Dette gir en annen dynamikk og oppleves bra både for LIS og de faglige kapasitetene som deltar, sier fag- og kompetanserådgiver Hans Petter Skott Hansen.

De nye legene i spesialisering er i jobb, fordelt på indremedisin, ortopedi og kirurgi.