Nye felles rutiner for renhold i ambulansene

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i samarbeid med renhold og smittevern utarbeidet nye prosedyrer for renhold i ambulansene. – Dette er fremtidsrettet og kommer nok til å bli kopiert av andre sykehus, tror hygienesykepleier Gro Bøhler.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 27.11.2019
Sist oppdatert 28.11.2019
Nye renholdsrutiner i ambulansene
Sykehuset Østfold har fått på plass nye felles rutiner for renhold i ambulansene. Fra venstre: Richard Skydsrud, Åse Ranheim, Gro Bøhler, Johannes Bjørknes og Knut Volden.

De nye rutinene består av tre konkrete prosedyrer for rengjøring og desinfeksjon av ambulansene. Disse skal følges ved vaktskifte, ved ukesrenhold, samt etter at hver enkelt pasient er blitt avlevert. I tillegg får de ansatte nå ett felles desinfeksjonsmiddel å forholde seg til. Tidligere har man vekslet mellom tre produkter. De nye rutinene sikrer optimalt renhold, og er utarbeidet i fellesskap av ambulansetjenesten, renhold og smittevern, samt produktleverandøren Vileda.

Tryggere for både pasienter og ansatte

De siste ukene har de ansatte i ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold fått opplæring, og man er nå godt i gang med å ta de nye renholdsrutinene i bruk, forteller ambulansefagarbeider og hovedansvarlig for prosjektet, Johannes Bjørknes. Man skal heretter kun ta i bruk engangsutstyr, samt at man får et nytt desinfeksjonsmiddel å forholde seg til - som kan brukes på alle flater. I tillegg blir hver stasjon utstyrt med en vogn som inneholder alt man trenger til både desinfeksjon og renhold.

- De nye rutinene gjør hverdagen tryggere for både pasienter og ansatte. Vi har gått fra skurebøtte, såpevann og fille til helt nye rutiner som fungerer svært bra, forteller Bjørknes.

- Er de nye rutinene mer krevende tidsmessig?
- Det kommer an på hvor effektiv man er, men vi opplever positive tilbakemeldinger. Det er uansett enklere og mer riktig å få på plass felles rutiner, sier han.

Bjørknes forteller videre at ambulansene ikke er enkle kjøretøy å rengjøre, da bilene inneholder mange kriker og kroker.

Først ut med nytt system

Hygienesykepleier Gro Bøhler ved avdeling for smittevern, forteller om et svært godt samarbeid mellom ambulansetjenesten, renhold og smittevern. I tillegg til Johannes Bjørknes som er prosjektansvarlig, trekker hun frem Åse Ranheim (renhold) som en viktig bidragsyter i arbeidet med å jobbe frem de nye rutinene.

Det var etter et tilsyn tidligere i år at man så et behov for å gjøre endringer, og ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold er først ut i landet med å ta i bruk Viledas rengjøringssystem med engangsutstyr. Bøhler har tro på at flere sykehus vil følge etter.

- Dette er fremtidsrettet, og kommer nok til å bli kopiert av andre sykehus. Vi er svært godt fornøyde med prosjektet. De ansatte som er blitt kurset hos oss har også gjort en kjempejobb, sier hun.