Ny styreleder i Sykehuset Østfold

- Jeg er veldig heldig som får være styreleder i det fineste sykehuset i Norge, sier Marianne Nordby Fålun, som i dag 26. februar ledet sitt første styremøte i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.02.2018
Marianne Nordby Fålun
Maranne Nordby Fålun ledet sitt første styremøte i distriktspsykiatrisk senter i Fredrikstad i dag.

​Klokken ni i dag var det nye styret i Sykehuset Østfold samlet for første gang. For at styret skal få innsikt i hele sykehusdriften, holdes styremøtene i sykehusets ulike lokaler i fylket. I dag var turen kommet til DPS Fredrikstad, som holder til i gamle St. Joseph, ved siden av det tidligere sykehuset.

- Jeg er takknemlig for at jeg får bli kjent med sykehuset, og jeg setter pris på at de ansatte setter av tid til å vise meg rundt, slik de har gjort i DPS Fredrikstad i dag, sier den nye styrelederen.

Utdannet siviløkonom

Marianne Nordby Fålun er utdannet siviløkonom. Hun har vært direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg siden 2007, og som økonom har hun også lang erfaring med norske helsetjenester.

Fra 2002 til 2007 var hun økonomidirektør i Akershus Universitetssykehus. Hun har vært styremedlem i Sykehusapotekene, og nestleder i styret for Feiringklinikken. De siste to årene har hun vært styreleder i Sykehusapotekene, og fra september 2017, har hun vært styremedlem i Sykehuset Østfold.

- Som siviløkonom uten helsefaglig utdanning, er det viktig for meg å bruke styrets og de ansattes kompetanse til å få saker godt belyst, slik at vi kan ta gode beslutninger for sykehuset. Heldigvis er sykehuset fullt av ansatte med mye kompetanse, sier hun.

Fra nytt til full drift

Det er mye en styreleder skal bli kjent med i et sykehus med drift i hele fylket. Et oppgradert sykehus i Moss med stor planlagt aktivitet, og en rekke lokale tilbud blant annet innen psykisk helsevern, og ikke minst et nytt akuttsykehus på Kalnes.

- Å være styreleder her er en veldig spennende oppgave. Et så fremtidsrettet sykehus fullt av teknologi, legger til rette for mange muligheter. Samtidig er det krevende å ta i bruk nye teknologiske løsninger samtidig som man skal ivareta full daglig drift. Jeg har respekt for at både pasienter og medarbeidere opplever det som krevende når det i den senere tiden både har vært et høyt belegg på korridor og utfordringer med mange pasienter i akuttmottaket, sier Fålun.

Viktig samspill

Styret i Sykehuset Østfold består nå av åtte medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse. Tre av styremedlemmene er valgt av de ansatte, de resterende fem er utnevnt av eier Helse Sør-Øst.

- Som styre må vi ha fokus på å få til en god driftssituasjon som kommer både pasienter og medarbeidere til gode. Samtidig må vi være klar over at styret må navigere innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har fått av våre eiere. For å få til gode løsninger er det er vesentlig at vi har et godt samspill med både de ansatte og ledelsen i sykehuset, sier Fålun.

 

Styret i Sykehuset Østfold 2018-2020

Marianne Nordby Fålun (styreleder)
Petter Brelin (nestleder)
Ketil Solbakke
Nina Tangnæs Grønvold
Gro Seim
Anita Talåsen Granli
Anne-Karin Rime
Kjetil Aker Olsen