Ny spennende stilling i Sykehuset Østfold

Er du lege og har stor interesse for teknologi? Som medisinsk fagsjef teknologi har du mulighet til å påvirke klinikernes hverdag.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.10.2023
Et par menn poserer for kameraet
F.v. Fagdirektør Helge Stene-Johansen og teknologidirektør Hans Martin Hovengen.

Sykehuset Østfold satser stort på innovasjon og teknologi og er et av sykehusene i Norden som er kommet lengst i bruk av nye teknologiske løsninger for å fremme pasientbehandling og pasientsikkerhet.

- Som medisinsk fagsjef teknologi er det viktig å ha god kunnskap om hvilke behov helsepersonell i et sykehus har, og kunne gi råd for hvordan vi best kan bruke og utvikle de teknologiske IKT-løsningene. Vi ønsker derfor en lege med erfaring i bruk av de ulike digitale systemene og god kjennskap til spesialisthelsetjenesten i den nyopprettede stillingen, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Som medisinsk fagsjef teknologi vil du samarbeide tett med den kliniske driften i sykehuset, samtidig som du vil bidra til å utforme fremtidens helsetjeneste. Du må kunne vise til svært god IKT- kompetanse og forståelse for de kliniske systemene. 

- Selv om vi er et av de mest moderne sykehusene i Norden, vet vi at det fortsatt er plunder og heft for klinikerne, og løsninger som ikke alltid støtter arbeidsprosessene. Derfor vil denne stillingen være sentral i å jobbe med forbedring av løsningene vi allerede har, samtidig som vi selvsagt ønsker å strekke oss mot ny og enda mer moderne teknologi, sier teknologidirektør Hans Martin Hovengen.

For å holde seg faglig oppdatert vil medisinsk fagsjef teknologi også ha mulighet til å arbeide som lege, eller bruke noe av arbeidstiden til å forske. 

Se stillingsannonsen her

Søknadsfrist er 10. november