Ny skjermet akuttinngang for ungdom

Nå er akuttinngangen for pasienter som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes skjermet for innsyn. – Vi er veldig fornøyde med at sykehusledelsen tok vår bekymring på alvor. De som kommer hit er ungdom i en sårbar situasjon, sier Fredrik Bøe, leder av ungdomsrådet i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 05.05.2022
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ved den nye akuttinngangen. Fra venstre Vilde Marie Holt, Fredrik Bøe, Vanesa Metalari, Pia Madelen Glomdal Hansen, Inga Renathe Hjørnevik Eriksen, Astrid Vestby og Ane Lundgård.

- Vi er glad for at Ungdomsrådet engasjerer seg og at de tok initiativ til dette, sier seksjonsleder Thomas Wilberg i ungdomspsykiatrisk seksjon.

De fleste pasientene som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon, skal til planlagt behandling og bruker hovedinngangen i sykehuset. Akuttinngangen brukes i hovedsak til mottak av pasienter som fraktes med ambulanse.  

Mellom to stoler

Lederen i Ungdomsrådet er fornøyd med at den nye inngangen nå er klar til bruk, men skulle gjerne sett at den var på plass tidligere.

- Vi mener at ungdom ofte blir glemt. De faller mellom to stoler. Det så vi også ved at de ikke ble like høyt prioritert når det gjaldt skjerming av akuttinngangen. Akuttinngangen for voksne har vært skjermet siden sykehuset var nytt.

Tak og vegger på plass

Thomas Wilberg

Thomas Wilberg

​Da sykehuset på Kalnes åpnet i 2015, ble det plantet en hekk ved akuttinngangen for ungdom, som skulle skjerme for innsyn. Det viste seg å ikke være tilstrekkelig, så akuttinngangen har vært åpen for innsyn. Nå er inngangen skjermet med tak og vegger. Ambulanse og politi kan kjøre helt inn til døren.

- Det er et ønske at alle innleggelser kan gjennomføres med nødvendig diskresjon. Vi som jobber her har lenge hatt et ønske om å få en skjermet akuttinngang for ungdommene. Så vi er veldig glad for at det nå blir en forandring, sier Wilberg. 

Gir råd til sykehuset

En viktig rolle Ungdomsrådet i sykehuset har, er å gi råd i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. Da Ungdomsrådet fikk tilbakemeldinger om at inngangen for ungdom burde skjermes på lik linje med akuttinngangen for voksne, tok de kontakt med sykehuset.

- Vi er opptatt av hvordan ungdom møtes og behandles i hele sykehuset. Her gjaldt det et konkret tiltak som vil gjøre det mindre belastende for ungdom som kommer hit. Nå slipper de å føle seg stigmatisert og sett av alle forbipasserende, sier Bøe.

Flest ungdommer

Når barn og ungdom har behov for akutt psykiatrisk hjelp, er det ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes som tar dem imot. Akuttilbudet er for barn og ungdom fra 0-18 år. 
- Men absolutt de fleste som kommer til oss er ungdommer. Det er svært sjelden vi har yngre barn innlagt, sier Wilberg.