Ny seksjon i akuttpsykiatrien

I dag 21. november åpnet en ny seksjon på Kalnes; DPS-akutt. Seksjonen vil ta imot pasienter med akuttpsykiatriske problemstillinger, som har behov for kortvarig og frivillig innleggelse i en døgnseksjon.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.11.2016
Seksjonsleder Lena Granlund Hansson i lokalene til DPS-akutt på Kalnes.
Seksjonsleder Lena Granlund Hansson i lokalene til den nye seksjonen DPS-akutt på Kalnes.

​I stedet for at alle de tre distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i fylket har som oppgave å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter til døgnbehandling, vil dette nå ivaretas i den nye seksjonen som dekker hele Østfold.

- Jeg er veldig positiv til modellen. Fram til nå har vi hatt både akutte og planlagte innleggelser ute i DPS-ene. Det har ført til at logistikken har vært utfordrende. Når vi samler de akutte innleggelsene på Kalnes, vil det bli enklere å planlegge behandlingen i DPS-ene, sier Lena Granlund Hansson, seksjonsleder DPS-akutt.

Kriseopphold

Den nye seksjonen har plass til 10 pasienter. Oppholdet kan vare opp til fem dager.
- Her har vi kun frivillige innleggelser og ingen låste dører. Pasientene som kommer hit trenger ofte akutt hjelp i en krisesituasjon, sier Hansson.

Hovedtankegangen i psykisk helsevern er at så mye som mulig av behandlingen skal foregå i pasientens nærmiljø. Hvis pasienten trenger mer behandling og oppfølging etter å ha vært innlagt i DPS-akutt, vil pasienten følges opp i de lokale DPS-ene. Her kan de både få time hos spesialist og få besøk hjemme av et ambulant team.

Erfarne medarbeidere

I den nye seksjonen møter pasientene erfarne sykehusmedarbeidere. Her er vernepleiere, hjelpepleiere, sykepleiere, psykiatere, LIS-leger og psykologer.  De fleste av medarbeiderne hadde den tidligere døgnseksjonen ved DPS-Nordre Østfold, Edwin Ruud, som arbeidsplass. Døgnenheten ved Edwin Ruud er avviklet, men poliklinikktilbudet er det samme som tidligere. Planlagt døgnbehandling vil nå foregå i de gjenværende DPS-døgnavdelingene i Moss, Halden og Fredrikstad.

Mindre press på akuttmottak

Gjennom å sentralisere tilbudet til pasienter som har behov for øyeblikkelig, frivillig innleggelse i en døgnseksjon på DPS-nivå, forventes et mindre press på det psykiatriske akuttmottaket Kalnes.

- Noen av pasientene som tidligere ville kommet til det psykiatriske akuttmottaket, vil nå bli innlagt i DPS-akutt i stedet. Dette gjelder ikke pasienter som for eksempel er utagerende eller har høy selvmordsrisiko. Disse pasientene skal fortsatt til det psykiatriske akuttmottaket, sier Hansson.