Ny opplæring for medarbeidere i DPS

- Det er heldigvis ikke ofte det skjer her på DPS, men når vi møter pasienter som er aggressive, er det viktig at vi vet hvordan vi best kan roe ned situasjonen, sier Anders Grønlund Hamre, sosionom og kursleder i DPS nordre Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.04.2023
Anders Grønlund Hamre, Lars-Erik Olsen og Ingrid Austvik Dahl
F.v. Anders Grønlund Hamre, Lars-Erik Olsen og Ingrid Austvik Dahl er instruktører fra de tre distriktpsykistriske sentrene (DPS) i Sykehuset Østfold.

Psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold har et obligatorisk opplæringsprogram, MAP - møte med aggresjonsproblematikk, for alle medarbeidere. Opplæringen foregår over tre hele dager.

- Da kurset skulle innføres i de andre avdelingene som ligger under psykisk helsevern i sykehuset, forsto vi raskt at dette inneholdt en del som ikke var like aktuelt for oss som jobber i DPS-ene, sier Hamre.

Sammen med instruktørene Ingrid Austvik Dahl fra DPS Halden-Sarpsborg og Lars-Erik Olsen fra DPS Fredrikstad, bestemte han seg for å tilpasse kurset slik at det egner seg bedre for medarbeiderne som jobber i et DPS.

Ingen tvang

I det opprinnelige opplæringsprogrammet er det gjerne slik at man i ulike scenario befinner seg på en institusjon som er godkjent for bruk av tvang, og som har låste dører.

- I døgnseksjonene i DPS-ene er alle innleggelser frivillige, og vi er sjeldnere i situasjoner hvor pasienter opptrer aggressivt og er voldelige. Men det er likevel viktig at vi er forberedt når det skjer, sier Ingrid Austvik Dahl.

Obligatorisk for alle

Kurset som er tilpasset medarbeiderne i DPS heter MAP kunnskapsformidling, og er et heldagskurs. Kurset er obligatorisk for alle medarbeidere som jobber i døgnseksjonene i de tre DPS-ene, det vil si både helsefagarbeidere, leger, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere og psykologer.

Det første kurset ble holdt 17. mars i år. 18 deltagere til sammen fra de tre DPS-ene fikk både teoretisk opplæring og praktiske øvelser.

- Vi ønsker at deltagerne skal være fra alle de tre avdelingene. Det er sjelden vi får anledning til å møtes, men her har vi mulighet til å bli kjent og dele erfaringer, sier Dahl.

Viktig å lytte

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Det gjelder også opplæringen som gis i DPS.

- Det er viktig at vi er bevisste på hvordan vi kommuniserer, og at vi lytter til pasienten i stedet for å være raske med å komme med en løsning. Pasientene må oppleve at vi anerkjenner følelsene de har, og vi må vise at vi er interesserte i hva de har å si, sier Hamre.

Ulike pasienter

Et mål med kurset er å lære om tiltak og handlinger som kan forhindre vold, men også hvordan situasjoner kan roes ned, eller i verste fall hvordan de kan håndteres om det eskalerer

Det er ulike årsaker til aggresjon og vold, og de kan være sammensatte. Sterke reaksjoner fra pasienter oppstår oftest når de Ikke møtes på sine ønsker, behov og forventninger. Hos oss kan det handle om at de ønsker seg en lengre innleggelse, det kan dreie seg om krenkelse, abstinenser eller at de ikke får medisinene de ønsker seg.

- Pasientene som er innlagt på døgn her, har ofte helt ulike diagnoser. Noen er deprimerte, andre paranoide. Vi har også pasienter med rusproblemer, sier han.​

Trygg på jobb

På kurset er også medarbeidernes sikkerhet tema. Gjennom fysiske øvelser lærer de frigjøringsteknikker slik de kan komme seg løs dersom noen går til angrep. Det er også fokus på forholdsregler som for eksempel å holde sikker avstand – to armlengder.

- Medarbeidere må føle seg trygge på jobb. Da er det viktig at vi vet hvordan vi kan beskytte oss selv, og hvordan vi kan hjelpe hverandre, sier Hamre.

I Moss, Fredrikstad og Halden

​​De tre distrikspsykiatriske sentrene (DPS) er avdelinger i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold. Seksjonene DPS døgnbaserte tjenester ligger i Moss, Fredrikstad og Halden, og gir tilbud om behandling når polikliniske og ambulante tilbud ikke er tilstrekkelig. Målet med behandlingen er bedring av symptomer med fokus på pasientens egen mestring.

Innleggelser er basert på frivillighet, og pasienten må ha henvisning fra fastlege eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten ved behov for utredning eller behandling. DPS-ene har også en akuttfunksjon.

​