Ny og etterlengtet spektral-CT er på plass

I dag ble ny spektral-CT offisielt åpnet og tatt i bruk i Sykehuset Østfold. - Dette er en stor dag for oss, sier avdelingssjef Eivind Reitan i avdeling for bildediagnostikk.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 07.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
En mann og en kvinne i et rom med en stor hvit maskin
Endeling er ny spektral-CT på plass i sykehuset på Kalnes.

Den nye maskinen har moderne funksjonalitet og vil gi bedre bilder og mer informasjon om hva slags vev som framstilles og grad av kontrastopplading i svulster og infeksjoner. Den vil også kunne gjøre raskere og bedre hjerteundersøkelser.

- Ny teknologi gjør at CT-maskinene blir bedre og bedre. Nye teknologiske løsninger gir bedre kvalitet på undersøkelsene. Blant annet er det utviklet bedre detektorsystemer, raskere opptaksteknikker og nye måter å rekonstruere bilder på, sier Reitan.

I Sykehuset Østfold er det fire CT-maskiner, en i Moss og tre på Kalnes. Det er en av de tre på Kalnes som nå byttes ut. Hver måned gjennomføres det ca. 3500 CT-undersøkelser i sykehuset, og i løpet av hele 2022 ble det gjort ca. 43000.

Gir mer informasjon

Den nye maskinen er en spektral-CT. Det betyr at den kan analysere røntgenstrålene på en måte som gir langt mer informasjon.

- Den nye maskinen vil også gi langt bedre framstilling av hjertet og dets blodårer, og karundersøkelser for øvrig. Bilder som rekonstrueres vil etter hvert bli dannet ved hjelp av kunstig intelligens (KI), dette kommer til å gi enda bedre bildekvalitet med lave stråledoser, forklarer Reitan.

Markus André Jaworski, radiograf og assisterende seksjonsleder er opptatt av at det er enda flere fordeler med den nye maskinen.

- Åpningen blir 30 prosent større og maks-vekten økes med nesten 100 kg. Det gir mulighet for å tyngre og større pasienter, og det vil oppleves mindre klaustrofobisk for pasientene. I tillegg er maskinen mye raskere, så det blir kortere tid å holde pusten for de som sliter med det. At maskinen er raskere, gir dessuten bedre fremstilling av organer i bevegelse, som for eksempel hjertet, forteller Jaworski.

Stor etterspørsel

Årsaken til at en av CT-maskinene nå byttes ut, er at den er gammel. De to nyeste er åtte år og nærmer seg også snart pensjonsalder.

Det er stor etterspørsel etter CT-undersøkelser, blant annet blir det stadig flere kreftkontroller som krever slike undersøkelser. Vi skulle gjerne hatt enda en CT-maskin til i Moss for å dekke behovet, forklarer avdelingssjef Reitan.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker står foran en hvit maskin
F.v. Sivakumar Sinnathurai fagradiograf, Beate Mangseth seksjonsleder, Sofie Dahl Johansen fagradiograf, Eivind Reitan avdelingssjef, Inge Brekke radiolog/overlege, Bjørn Einar Nielssen overlege og Markus Andre Jaworski assisterende seksjonsleder.

 

CT-undersøkelse

CT er en forkortelse for Computer Tomografi. CT utføres etter henvisning fra lege. Det er en undersøkelse som gjøres med et spesielt røntgenapparat. CT-maskinen ligner en trommel, åpen i begge ender, med en benk som bever seg inn og ut.
Selve røntgenrøret roterer rundt pasienten. Røret sender røntgenstråler til røntgendetektorer på motsatt side av pasienten. Undersøkelsen er en kombinasjon av røntgenfotografering og databehandling som resulterer i mange "snitt-bilder" gjennom det undersøkte område i kroppen. Billedsnittene kan fremstilles både i flere plan og tredimensjonalt.
Kilde: Helsenorge.no