Asbjørn Sorteberg blir ny klinikksjef kirurgi

Sykehuset Østfold har fått ny klinikksjef for kirurgisk klinikk. Han heter Asbjørn Sorteberg og kommer fra stillingen som avdelingssjef i ortopedisk avdeling. Sorteberg overtar etter Tom Nordby 1. januar 2024.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 02.11.2023
En mann iført hvit skjorte
Asbjørn Sorteberg overtar som klinikksjef kirurgi etter Tom Nordby.

Kirurgisk klinikk er en av de største klinikkene i sykehuset med over 1000 medarbeidere og rundt 150.000 pasientopphold årlig fordelt på døgnopphold, dagopphold og poliklinikk.

Sorteberg tok først befalsskolen i Stavern og lurte på å bli sivilingeniør, men ombestemte seg og valgte i stedet medisin. Han tok legeutdanningen i Tromsø og turnustjenesten i Fredrikstad og Luster. Sorteberg har jobbet med ortopedi siden 2001, og spesialisert seg innenfor traumatologi og idrettsmedisin.

- Jeg er veldig glad i begge fagområder. Etter at jeg ble avdelingssjef på ortopedisk avdeling, måtte jeg fokusere litt smalere, og da ble det idrettsmedisin og spesielt kneskader jeg har fokusert på, forteller Sorteberg.

Vil gjerne påvirke

Klinikk kirurgi er en stor klinikk som behandler mange pasienter hver uke. Sorteberg ønsker som klinikksjef å få muligheten til å utforme helsetilbudet til Østfolds befolkning for lang tid framover.

- Dette er en veldig spennende jobb med store utfordringer og samtidig mange muligheter. Vi skal utvide sykehuset, vi skal forsøke å bedre oss kvalitetsmessig og økonomisk samtidig som sykehuset skal være et flott sted å jobbe. Samtidig blir befolkningen eldre og behovet for helsetjenester i sykehus vil øke betydelig i tiden fremover. Alt dette krever at vi gjør smarte valg som jeg har lyst til å være med og påvirke, forteller Sorteberg.

Sorteberg er opptatt av at Sykehuset Østfold skal levere topp kvalitet, samtidig som vi skal forske og drive faget videre. Samtidig understreker han at det viktigste er at sykehuset skal sette oss i stand til å behandle de pasientene som trenger det på en best mulig måte.

- Hvordan vi skal få til alt dette har jeg ikke en ferdig oppskrift på, det må vi finne ut sammen i klinikken og i sykehuset, og jeg ser frem til å starte det arbeidet, sier Sorteberg.

Folk skal ha det bra

Sorteberg er spesielt opptatt av at folk, både ansatte og pasienter, skal behandles skikkelig og ha det bra. 
- Jeg opptatt av at ting skal være rettferdig. Det betyr ikke at alt blir likt for alle, for vi har alle forskjellige utgangspunkt og forskjellige behov. Men dersom ting oppleves urimelig og urettferdig, tror jeg det er vanskelig for oss mennesker å slå seg til ro med det.

Må gjøre ting smartere

Når Sorteberg blir spurt om hva de største utfordringene både for klinikken og sykehuset som helhet her, svarer han:

- Det jeg opplever som den største utfordringen for oss er at behovet for helsetjenester øker mer enn bevilgningene til det offentlige helsevesenet gjør. De to parameterne går ikke i takt og det stiller store krav til oss om at vi må gjøre ting smartere. Noe må helt sikkert gjøres annerledes enn i dag.

Han understreker at utfordringene fremover vil være å få en balanse mellom behov og ressurser slik at den offentlige helsetjenesten kan fortsette å levere helsetjenester på det nivået den gjør i dag.

Engasjert i turn

Asbjørn er gift tobarnsfar bosatt på Trosvik i Fredrikstad. På fritida trener han flere ganger i uka, helst før jobben starter.

- Jeg forsøker meg på en løpetur eller en skitur på vinteren, for å holde formen ved like. Men jeg er også veldig god på å gjøre ingenting, og klarer helt fint å ligge på sofaen og se på TV. Det blir bare ikke så veldig mye av det, smiler han.

Asbjørn Sorteberg har noen verv han bruker litt tid på. Han er gammel turner og fortsatt engasjert i turnsporten.

- Jeg leder en teknisk komite for herreturn i Norges gymnastikk og turnforbund. Komiteen tar seg av å legge forholdene til rette for at vi skal utvikle turn for menn i Norge. Vi ansetter landslagssjef, fordeler penger i budsjettet og prøver å gjøre det mulig å bli turner på toppnivå i Norge, avslutter Sorteberg.