Ny klinikksjef i klinikk for medisin

Volker Solyga har lang fartstid som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold, og de tre siste årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling. Nå har han tatt over rollen som klinikksjef i klinikk for medisin.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 03.05.2018
Volker Solyga
Volker Solyga er sykehusets nye klinikksjef i klinikk for medisin.

​15. april gikk Volker Solyga over i stillingen som klinikksjef i klinikk for medisin. Solyga har lang fartstid som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold, og de tre siste årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med alle medarbeiderne innen de ulike områdene for å utvikle klinikken videre. Dette skal være et godt arbeidsted med høyt faglig nivå, og ikke minst et godt sted for pasienter, sier Solyga.

Volker Solyga er opprinnelig fra Tyskland og studerte medisin ved universitetet i Leipzig. Spesialistutdanningen tok han blant annet ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han ble ansatt som spesialist i nevrologi i Sykehuset Østfold i 2010, og de siste tre årene har han vært avdelingssjef i nevrologisk avdeling.
- Det har vært spennende år, hvor vi blant annet har oppnådd gode resultater når det gjelder slagbehandling. Nå venter en ny og interessant rolle, sier han.

Vil følge opp tiltakene

- Antall medisinske pasienter øker og klinikk for medisin har mange utfordringer. Det er mange engasjerte og flinke medarbeidere i sykehuset og jeg er sikker på at vi sammen vil finne gode løsninger. Min hovedoppgave akkurat nå vil være å følge opp tiltakene som er iverksatt og som er planlagt i forbindelse med overføring av pasienter fra Vestby.

Fortsetter som spesialrådgiver

Einar Gløersen som har vært klinikksjef, vil fortsatt ha en viktig rolle i klinikk for medisin i en overgangsfase. Han er nå spesialrådgiver i klinikken, og vil blant annet også samarbeide med kommunene for å finne løsninger i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Denne rollen vil han ha fram til sommeren da han gir seg i sykehuset.

Har gode planer

I ukene etter at den nye klinikksjefen ble ansatt, har det skjedd store forandringer i Sykehuset Østfold. Sykehuset har fått ny konstituert administrerende direktør, og nå er konstituert klinikksjef i psykisk helsevern og rusbehandling, på plass.

- Vi har gode planer for hvordan vi sammen skal arbeide med de utfordringene sykehuset har. Nå skal vi fortsette å jobbe systematisk for å nå målene, sier Iren Dahl Andersen, konstituert administrerende direktør.

Konstituert administrerende direktør

Irene Dahl Andersen
Irene Dahl Andersen hadde sin første arbeidsdag som øverste leder i sykehuset 25. april. Fram til den dagen hadde hun vært viseadministrerende direktør og stedfortreder for administrerende direktør Just Ebbesen. I tillegg har Irene Dahl Andersen ledet klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling helt siden hun startet i sykehuset i 2003.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen vil være hennes stedfortreder og medisinskfaglig rådgiver.

Lang erfaring

1. mai overtok Bjørn Dønheim ansvaret for klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling som konstituert klinikksjef.
- Dette blir en spennende oppgave, sier han.

I 1974 var Dønheim ferdig utdannet barnevernspedagog fra Norges kommunale sosialhøgskole. Og siden den gang har han vært en trofast arbeidstaker, med kun to arbeidsgivere.

- Mitt første arbeidssted etter utdannelsen var i Kirkens Bymisjon, og der ble jeg i 31 år, sier han.
Oppgavene i Kirkens Bymisjon var mange, både innen barne- og ungdomspsykiatrien og innen rus, og Dønheim arbeidet både som miljøterapeut og institusjonsleder.
- Dette er felt jeg virkelig brenner for, sier han.

I 2006 begynte han i Sykehuset Østfold. Etter tre år som seksjonsleder på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, ble han avdelingssjef i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering. Denne stillingen har han hatt fram til i dag.

- Nå går jeg inn i en ny rolle med motivasjon og lyst til å fortsette det gode arbeidet som gjøres i psykisk helsevern og rusbehandling. Dette er en klinikk med mye solid ledererfaring og kompetanse, så jeg har et godt team rundt meg, sier Dønheim.

Bjørn Dønheim
Bjørn Dønheim