Ny hjerteundersøkelse i Sykehuset Østfold

Nå kan pasienter som tidligere måtte reise til Oslo universitetssykehus for å bli undersøkt med høyresidig hjertekateterisering, bli undersøkt av hjertespesialist i Sykehuset Østfold Kalnes.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.06.2022
Sist oppdatert 16.08.2022
Tony Andre Josefsen, Glenn Hansen og Anne Lill Kiserud
F.v. Tony Andre Josefsen, Glenn Hansen og Anne Lill Kiserud.

- Undersøkelsen vil som oftest være aktuell for pasienter som sliter med tung pust av ukjent årsak. Når vi måler blodtrykket på høyre side av hjertet og i blodårene i lungene, kan vi finne årsaken, sier hjertespesialist og seksjonsoverlege Tony Andre Josefsen i hjertemedisinsk avdeling.

Aktuelle pasientgrupper kan være revmatiske pasienter med for eksempel bindevevssykdommer, lungepasienter og pasienter med hjertesvikt. Pasientene som skal undersøkes, kommer til planlagt time i hjertepoliklinikken på Kalnes. 

- Vi regner med å gjøre mer enn 50 undersøkelser i året. Det betyr at mange pasienter slipper å reise til Oslo universitetssykehus for å bli undersøkt, og at vi samtidig avlaster kollegaene våre i Oslo, sier han.

Ikke smertefullt

Høyresidig hjertekateterisering gjøres via en blodåre (vene) på halsen. En tynn ledning (kateter) blir ført via blodåren frem til hjertet. Det er et spesialkateter som gjør det mulig å måle trykk og vurdere hjertets pumpeevne. Gjennom kateteret måles blodtrykk på forskjellige steder, og blodprøver tas. Til slutt måles det hvor mye blod hjertet pumper i hvile. Pasienten er våken under undersøkelsen.

- Pasienten får lokalbedøvelse på halsen og vi bruker ultralyd for å få en god oversikt før vi setter inn kateteret. Undersøkelsen skal ikke være smertefull. Det er vanlig å kjenne noen ekstra hjerteslag under undersøkelsen, og dette er ikke farlig, sier hjertespesialisten.

Økt kompetanse

Undersøkelsen foregår mens pasienten ligger på ryggen. Over pasienten er det et bevegelig røntgenapparat slik at hjertet kan gjennomlyses fra flere vinkler.
EKG-ledninger kobles til slik at hjerterytmen kan følges på skjermer.
- Vi følger nøye med på pasienten under hele undersøkelsen, sier operasjonssykepleier Anne Lill Kiserud.

Sammen med sykepleier Glenn Hansen som var sykehusets første ekkotekniker, har hun fått opplæring på Rikshospitalet. De to jobber vanligvis på pacemakerlaboratoriet i hjertepoliklinikken på Kalnes, og takket raskt ja til en spennende utfordring.

- Vi er stolte over at vi endelig har kommet i gang med undersøkelsen. Vi har veldig engasjerte medarbeidere som alltid er faglig fremoverlent, sier Katharina Wollebæk, seksjonsleder hjertepoliklinikken.

Viktig helhetsbilde

Resultatet av selve undersøkelsen er klart en liten stund etter undersøkelsen, når alle utregninger er gjort. 
- Undersøkelsen gir oss et godt bilde av årsaken til pasientens plager og får gjerne behandlingsmessige konsekvenser. Likevel drøfter vi ofte resultatene ut fra et helhetsbilde, før pasienten får en orientering, sier Josefsen.