Ny forskning: Betennelsesdempende medisin hjelper lite ved isjias

Det er svært vanlig at pasienter med isjias får betennelsesdempende medisiner. En ny studie ledet av en forskergruppe i Sykehuset Østfold viser at medisinene har liten effekt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 20.06.2024
Sist oppdatert 26.06.2024
En gruppe mennesker iført hvite skjorter
Fra venstre: Overlege Anne Julsrud Haugen, spesialfysioterapeut Eivind Hasvik, koordinator for studien Veronica Sørensen og spesialfysioterapeutene Marianne Nordlien Thorsø og Knut Morten Huneide.
En mann med grått hår
Lars Grøvle

Ryggsmerter som stråler ned i benet, kjent som isjias, er en vanlig og smertefull lidelse. Oftest skyldes den et skiveprolaps som irriterer nerverøttene nederst i ryggen. Betennelsesdempende medisiner er godkjent for skader og sykdommer i ledd og muskler, og brukes ofte for å lindre isjiassmerter. Vanlige betennelsesdempende medisiner er Ibux, Voltaren og Naproxen.

Betennelsesdempende medisiner har vært brukt av isjiaspasienter i flere tiår.
- Å skrive ut slike medisiner til disse pasientene er så innarbeidet at legene tar fram reseptblokka automatisk. Problemet er at man ikke har visst om medisinene faktisk er nyttige for denne pasientgruppen. Medisinene kan gi alvorlige bivirkninger som magesår, og bør ikke brukes med mindre man vet at de hjelper, sier overlege Lars Grøvle i revmatologisk avdeling i Sykehuset Østfold. 

Medisin eller placebo

I en ny studie utført blant isjiaspasienter ved sykehus i Østfold, Telemark, Oslo og Stavanger, ble effekten av den betennelsesdempende medisinen Naproxen undersøkt. Studien omfattet 123 pasienter med kraftig isjias og varte i 10 dager.

Deltagerne ble tilfeldig trukket ut til å få enten Naproxen eller placebo (narremedisin) og rapporterte daglig hvor sterke smerter de hadde.

Da studien var ferdig viste det seg at de som hadde fått Naproxen hadde merket en liten reduksjon i smerte sammenlignet med placebogruppen, men forskjellen var så liten at den neppe var klinisk relevant

Resultatene er nå publisert i det velrennomerte tidsskriftet PAIN.
- Vi mener studien vil bidra til en mer kunnskapsbasert behandling av isjias, slik at pasienter ikke får unødvendig behandling med medisiner som ikke hjelper, sier spesialfysioterapeut Eivind Hasvik.

Les artikkelen her:

PAIN (lww.com)


- En viktig studie

En mann med skjegg
Thor Einar Holmgard

De fleste pasientene som deltok i studien, var fra Østfold. Forskergruppen i Sykehuset Østfold som har tatt initiativet til studien og som fulgte opp pasientene i Østfold, består av leger fra revmatologisk avdeling og fysioterapeuter fra fysikalskmedisinsk avdeling. Thor Einar Holmgard fra Ryggforeningen i Norge bisto også forskerne i arbeidet med studien.

- Fra et pasientperspektiv, er dette en veldig viktig studie. Mange av disse pasientene bruker store mengder betennelsesdempende medisiner, som de tror har en effekt. Vi håper også at studien kan bidra til at flere ønsker å forske videre for å finne bedre smertelindring som virker, sier han.

Kan virke på andre

Selv om denne studien viser at betennelsesdempende medisiner ikke har effekt på isjiaspasienter, har de effekt på andre pasientgrupper.

- I vår studie har vi undersøkt pasienter med isjas. Andre pasienter med for eksempel leddgikt og artrose kan ha god nytte av disse medisinene, sier overlege Anne Julsrud Haugen.