Ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten

Sykehuset Østfold har tatt initiativ til en ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten. Utdanningen går over to år og gis ved Fagskolen i Østfold. - Logistikk og service er et stadig viktigere fagområde i moderne sykehusdrift, og vi er stolte av at vi er de første i Norge til å kunne gi en formalisert utdannelse til denne yrkesgruppen, sier kompetansesjef Mette Meisingset i Sykehuset Østfold.

Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold
Publisert 26.04.2017
Sist oppdatert 27.04.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Deltakere på kurs logistikk og service
Utdanningen starter høsten 2017, men allerede i vår fikk et tjuetalls medarbeidere i sykehuset en smakebit på hva som er i vente. Under et fem dagers kortversjon ble utdrag fra alle de ulike fagelementene presentert.

 

studenter.jpg

Marivic Johansen, Evangeline Lyder og Anita Killingrød, som til daglig arbeider i renholdsavdelingen, var tre av deltakerne på kurset.

- Vi har lyst til å lære mer, og disse dagene har gjort oss mer nysgjerrige. Det er spennende å lære om hvordan hele sykehuset fungerer, forteller de. Alle tre har lyst til å begynne på fagskoleutdanningen til høsten.

Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen og spesialrådgiver Anne Lise Gamst i fag- og kompetanseavdelingen har bidratt med å utvikle studieplanen fra SØ i samarbeid med fagskolen. Fagpersoner i sykehuset bidrar i undervisningen. Avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen er en av dem. Han underviste sykehusets logistikkprinsipper og -system under kurset som ble holdt i vinter.

 

glenn.jpg

-Sykehusets nye driftskonsept er avhengig av en effektiv og korrekt logistikkhåndtering. Høy kompetanse i logistikk og service er nødvendig for å få effektive arbeidsprosesser og som igjen er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp, sier Fredriksen.

Utdanningen går over to år. Den er nettbasert, men likevel samles deltakerne 3 ganger i semesteret for intensive undervisningsdager. Utdanningen omfatter også 12 uker praksis.

- Målgruppen er medarbeidere innen arbeidsområder hvor kompetanse innen logistikk og service er viktig for primæroppgavene, eksempel servicemedarbeidere, portører, medarbeidere med ansvar for pasientbooking og medarbeidere i sterilsentralen og renholdsavdelingen, forklarer Meisingset.

Hva lærer du?

Best mulig kundeservice: Studiet skal være tverrfaglig og ha et klart brukerperspektiv. Målet med studiet er at du skal lære å forstå betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og å planlegge, organisere, effektivisere og iverksette tiltak i tverrfaglig samarbeid. Denne fagskoleutdanningen sikrer et ensartet faglig nivå for logistikk og service rettet mot helseinstitusjoner.

Logistikk: Rett kompetanse på rett plass blir en stor utfordring i framtidenes helsetjeneste. Vi trenger dyktige fagfolk for å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet. Du vil lære om pasientforløp, logistikkprinsipper og prosesser, IKT- verktøy, helseøkonomi, pasientsikkerhet og sertifiseringer.

Hygiene og smittevern: Du vil utvikle nødvendige kunnskaper om mikrobiologi og hygiene, praktisk smittevern, HMS og kvalitetssikring.

Logistikk og service i helsetjenesten PDF.pdf

 

Studiet er forbeholdt godkjenning av NOKUT og gir rett
til lån og stipend i Lånekassen.