Ny behandlingsmetode mot depresjon

DPS-akutt på Kalnes har nå tatt i bruk Ketamin-behandling mot depresjon og selvmordstanker. Seksjonen er den første i det offentlige helsevesen i Norge, som tar behandlingsmetoden systematisk i bruk.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.11.2020
Sist oppdatert 26.01.2021
Ketamin-teamet

Et tverrfaglig team tar imot pasientene. F.v. Medisinsk faglig rådgiver Lowan Han Stewart, spesialist i psykiatri Awais Shafiq, sykepleier Anita Grønsveen, seksjonsleder Camilla Bjørnson og helsefagarbeider Øystein Eide. I tillegg er helsefagarbeider Monica Jørgensen med i teamet.

- Med tanke på at det ikke har blitt lansert nye medikamenter mot depresjon siden 1990-tallet er Ketamin-behandlingen et viktig supplement i kamp mot en sykdom som rammer mellom fire og sju prosent av Norges voksne befolkning hvert år, sier avdelingssjef Ingmar Clausen, DPS nordre Østfold.

Ketamin er i utgangspunktet et medikament som brukes som narkosemiddel og som har smertestillende effekt. Siden 1970-tallet har medikamentet blitt brukt som et trygt narkosemiddel ved operasjoner.

Små doser, stor effekt

Forskning har vist at små doser Ketamin, har rask effekt på to tredjedeler av alle depresjonspasienter. Bivirkninger i forbindelse med behandlingen er milde og forbigående.

- Medikamentet har også vist seg å være svært effektiv mot suicidaltanker. Mange studier beskriver en rask reduksjon av symptomer allerede etter én enkelt dose, sier Clausen.

Behandlingsmetoden som er utviklet, er et samarbeid mellom DPS-akutt i sykehuset på Kalnes og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss, som begge er organisert under DPS nordre Østfold.
- Oppstarten av behandlingen har vært planlagt godt, og vi har fått kyndig veiledning av akuttmedisiner Lowan Stewart, som har lang erfaring med behandlingsmetoden fra både Norge og USA, sier Clausen.

Fram til nå har behandling med Ketamin i Norge, kun blitt gitt ved to private klinikker.
- Vi er glade for at vi nå kan tilby våre pasienter behandlingen her i sykehuset, sier avdelingssjefen.

Ingmar Clausen og Camilla Bjørnson

Avdelingssjef Ingmar Clausen og seksjonsleder Camilla Bjørnson under markering av oppstart av behandlingen.

Om behandlingen

Ketamin virker ved å fornye hjernestrukturer. Medikamentet normaliserer også funksjonen i fremre pannelapp, også kalt den tenkende hjernen, samt gjenoppretter en balanse mellom hjernens hvilenettverk og utførelsesnettverk. Ketamin kan åpne for endring i hjernen, slik at det blir lettere for mer hensiktsmessige tankemønstre, følelser og atferd å feste seg.

Ketamin gis intravenøst. Behandlingen varer i omtrent 40 minutter og pasienten er våken under behandlingen. Pasienten vil oppleve å komme inn i en drømmelignende tilstand, som de fleste vil oppleve som behagelig.

De fleste som har respons på Ketamin, merker det etter første behandling, og det er vanlig å oppleve stor forbedring i humøret i løpet av noen timer. Full virkning oppnås i løpet av ett døgn.

Pasienter som har effekt av behandlingen, får først tilbud om seks behandlinger over en periode på to til tre uker. Deretter kan behandlingen holdes ved like etter behov.

Vurdering av hvem som kan få behandling med Ketamin, gjøres av overlege i DPS akutt.