Norovirusutbrudd i geriatrisk avdeling

Døgnområdet for akuttgeriatri i Sykehuset Østfold Kalnes har nå flere tilfeller av omgangssyke (norovirus). Sykehuset jobber nå med å begrense smittespredningen, og innfører besøksbegrensning på to av tunene.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.05.2024
En stor bygning med parkeringsplass

Døgnområde 9 består av flere tun innenfor flere fagområder. Per i dag er det til sammen ni pasienter og medarbeidere som er smittet av norovirus på to av tunene, tun 1 og 2. I disse tunene er det akuttgeriatriske pasienter. For å begrense smitten, er det ønskelig med så lite besøk som mulig på disse tunene.

Avdelingen har innført en rekke smitteverntiltak i samarbeid med smittevernavdelingen i sykehuset.

Sykehuset Østfold oppfordrer alle pasienter og besøkende til å være nøye med håndhygiene. Det presiseres at håndvask med såpe begrenser smitten.