Norovirusutbrudd i barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes har nå flere tilfeller av omgangssyke (norovirus). Vi jobber nå med å begrense smittespredningen. Dette medfører besøksrestriksjoner. Fra i dag 1. april kan kun én foresatt følge barnet under sykehusoppholdet.

Publisert 01.04.2022
Sykehuset Østfold Kalnes
Barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold Kalnes innfører nye besøksrestriksjoner.

Den foresatte som kommer på besøk, må henvende seg i skranken når han/hun kommer til avdelingen. Har du hatt oppkast eller diare de siste to dagene, skal du IKKE besøke avdelingen.

Barne- og ungdomsklinikken har innført en rekke smitteverntiltak i samarbeid med smittevernavdelingen i sykehuset.

Sykehuset Østfold oppfordrer alle pasienter og besøkende til å være nøye med håndhygiene. Det presiseres at håndvask med såpe begrenser smitten.
 ​