Nominert til Østfolds beste lærling

«Empatisk, lærevillig, dyktig». Det mangler ikke på rosende ord når medarbeidere i kreftavdelingen skal beskrive lærling Simen Nesbakken. Nå er 22-åringen nominert som kandidat til årets beste lærling i Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 27.01.2017
En gruppe mennesker i hvite uniformer
Marie Andreassen (t.v.) og Vivi Haaheim er strålende fornøyd med innsatsen til Simen Nesbakken.

- Da vi fikk vite at vi kunne nominere, var vi ikke i tvil. Simen utpeker seg. Han har empati med både pasienter og pårørende, er en ja-person og er faglig dyktig. Han er rett og slett hel ved, sier seksjonsleder Vivi Haaheim i døgnområde 10 - kreftsykdommer.


God oppfølging

For Simen Nesbakken som er lærling i helsearbeiderfaget, kom nominasjonen som en hyggelig overraskelse. Han skryter av hvordan han har blitt tatt imot i sykehuset.


- Jeg får veldig god oppfølging og opplever bare imøtekommende og velvillige medarbeidere. Det at det er så mange ulike pasienter innom, gjør også at jeg får mulighet til å lære mye forskjellig både når det gjelder pleie og stell, og for eksempel om ernæring, sier han.


Ønsket seg til kreftavdelingen

22-åringen fra Rygge gikk først to år på helsefaglig linje på Malakoff videregående skole. Han har også arbeidserfaring fra sykehjem. Da det var tid for å søke seg lærlingeplass, var han ikke i tvil. Han ønsket seg tilbake til kreftavdelingen i sykehuset, hvor han hadde vært i praksis tidligere. Og ønsket var gjensidig.


- Ja, da vi fikk vite at vi kunne få en lærling, spurte vi spesifikk om å få Simen til oss. Han ble raskt en del av gjengen, og han har med seg mye nyttig erfaring, sier hjelpepleier Marie Andreassen som er Simens veileder.
Læretiden er i utgangspunktet to år. Men seksjonslederen har søkt om å korte ned læretiden for Simen. Dette er mulig fordi han har annen relevant arbeidserfaring fra tidligere, og en faglig vurdering fra både faglig leder, instruktør og opplæringskontoret. - Jeg mener han er klar til å ta fagprøven tidligere. Allerede nå må vi minne oss selv om at han faktisk er en lærling, sier hun.

10 nye hvert år

Sykehuset Østfold har ca. 20 lærlinger i helsearbeiderfaget. De har hele læretiden sin i Sykehuset Østfold, og læretiden er to år. Det ansettes 10 nye lærlinger i helsearbeiderfaget hvert år, med oppstart ca. 1. september.
Sykehuset har lærlinger i klinikk for medisin, klinikk for kirurgi og klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. I tillegg har sykehuset også lærlinger i ambulansefaget og institusjonskokkfaget ved SØ.


​Skal kåre fylkets beste

Fylkets lærebedrifter har vært invitert til å nominere kandidater til kåringen av Østfolds "beste" lærling eller lærekandidat. Ved fristens utløp hadde hele 39 forslag kommet inn.


Nå er en jury med medlemmer fra Yrkesopplæringsnemnda i gang med det krevende arbeidet å gjennomgå forslagene. Hvem de velger som vinner får vi vite i Yrkesopplæringsnemndas møte 2. februar. Prisutdelingen skjer i Fylkestingets møte 16. februar 2017, skriver Østfold fylkeskommune på sine nettsider.