Satser på kunstig intelligens og maskinlæring

Den 27. mai signerte Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold en nøkkelpartsavtale om forskning på kunstig intelligens og maskinlæring. - Vi ønsker å få regionen til å blomstre, sier konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 29.05.2024
Sist oppdatert 03.06.2024
Nøkkelsigneringavtale mellom høgskolen og sykehuset
Tre fornøyde herrer etter at Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold har signert nøkkelpartneravtale. Fra v.: Forskningssjef Waleed Ghanima, dekan ved høgskolen Harald Holone og konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen.
For å styrke sin samhandling med industri, næringsliv, forvaltning og samfunnet har Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi Høgskolen i Østfold (HiØ) etablert en ordning med Nøkkelpartnere. Viktige formål med ordningen er å styrke HiØs relevans, både i forhold til forskning og undervisning, samt å styrke regionens næringsliv og forvaltning gjennom å bygge tette samarbeidsrelasjoner.
 
- Jeg gleder meg over at vi i dag signerer en nøkkelpartneravtale med Sykehuset Østfold. Dette er en milepæl, men også en oppsummering av noe vi har jobbet med i mange år. Nøkkelpartneravtaler gjør at høgskolen knytter til oss noen utvalgte partnere. Sykehuset er en slik viktig partner, og avtalen skal bidra til at vi kan svare opp samfunnets behov for utdanning og kompetanse, sier Harald Holone, dekan for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold.
 

Høye ambisjoner

Sykehuset har en ambisjon å bli ledende i Europa innen helsetjenesteinnovasjon og utvikle produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling. Som del av sin forskningsstrategi vil sykehuset legge til rette for og skape robuste samarbeid med eksterne partnere i forskningsmiljøer relevante for SØs forskningsprofil og satsningsområder.
 
- Forskning er et av sykehusets kjerneoppgaver og sykehuset driver helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskningen på kunstig intelligens og spesielt maskinlæring, satses det stort på ved sykehusene i Norge, inkludert vårt sykehus. Det er et av satsningsområdene i forskningsstrategien for 2022-2027, forteller forskningssjef Waleed Ghanima. 
 
Han legger til at det er viktig for sykehuset å legge til rette for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere med kompetanse innen maskinlæring og AI-teknologi. Høgskolen i Østfold er en slik partner.
 

Prioritert satsingsområde

Forskningsutvalget ved sykehuset har nylig vedtatt maskinlæring som et prioritert satsningsområde i årene fremover, slik at søknader som omhandler denne tematikken prioriteres i sykehusets interne utlysning til doktorgrad- og forskerstipend i 2024 og 2025. «Hvordan utnytte maskinlæring og kunstig intelligens innenfor forskning og helse» vil også være et av temaene på årets forskningsseminar 30. og 31. mai. 18. juni skal det arrangeres en workshop for forskere og medarbeidere ved høgskolen og sykehuset med formål å skape felles prosjekter og konkretisere samarbeid innen dette temaet.
 
- Det er stor interesse, fokus og vilje til å forske i klinikkene nå, særlig innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. Det er et helt nytt felt som veldig mange er svært interessert i. forteller Ghanima.
 
Noen få menn håndhilser
Nøkkelpartneravtalen mellom høgskolen og sykehuset skal bidra til mer forskning på kunstig intelligens og maskinlæring. Det ser både dekan Harald Holone og konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen fram til.

Godt samarbeid over år

Helge Stene-Johansen understreker at sykehuset har hatt et godt samarbeid med HIØ over mange år, men det er enda mer å hente på forskning og innovasjon.
 
- Høgskolen er et kraftsenter, og vi i sykehuset har mange utfordringer som vi må løse, ikke minst gjennom ny forskning, innovasjon og kunnskap. Det er naturlig at vi samarbeider mye og godt med vår egen høgskole. Vi vil vise oss og Østfold fram, vi må få fram alt det bra som vi får til sammen og få regionen til å blomstre. Viljen er der både fra høgskolen og sykehusets side, og forskning på kunstig intelligens og maskinlæring, er spesielt spennende og aktuelt nå.