Ni nye behandlingsrom i sykehuset i Moss

Det er et stort behov for flere behandlingsrom i Sykehuset Østfold. Nå skal kontorer, lagerrom og møterom bygges om for å gi plass til mer pasientbehandling i Sykehuset Østfold Moss.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.05.2021
Anette Siebenherz
Prosjektleder Anette Siebenherz i et av rommene som skal bygges om i sykehuset i Moss.

​- Det er ingen tvil om at vi trenger flere behandlingsrom i Sykehuset Østfold, og ombygging i sykehuset i Moss er et av grepene som tas for å kunne øke antall pasientbehandlinger, sier Anette Siebenherz.

Del av et stort prosjekt

Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. Sykehuset er derfor i gang med et stort prosjekt «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)» for å løse noen av kapasitetsutfordringene.

Under prosjektet er det opprettet et delprosjekt «Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes». Delprosjektet ledes av Anette Siebenherz, avdelingssjef avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling.

- Vi har intervjuet seksjonsledere og avdelingssjefer for å kartlegge behovet for mer areal til poliklinikk både i sykehuset på Kalnes og i Moss. Nå har vi planene klare for hvordan vi kan øke kapasiteten i Moss, sier Siebenherz.

Grundig gjennomgang

Prosjektet har hatt en grundig gjennomgang av hver etasje i sykehusbygget i Moss, og kartlagt muligheter for omgjøringer sammen med de ulike fagområdene og eiendomsavdelingen.

- Ombygging av de ulike arealene vil gi flere rom til undersøkelse og behandling for ortopedisk avdeling, kvinneklinikken og dialyse. I tillegg vil det bygges to nye behandlingsrom som skal kunne brukes av flere ulike fagområder, sier Siebenherz.
Ombygging i Moss vil starte allerede før sommeren i år.

Enklere å planlegge

Mens sykehuset på Kalnes er akuttsykehus for innbyggerne i Østfold og Vestby, er sykehuset i Moss utviklet til et moderne sykehus for utredninger, planlagt behandling og rehabilitering. Blant annet er det totalt 11 operasjonsstuer hvor det gjøres mange tusen planlagte inngrep i løpet av et år. Et stort antall pasienter som skal undersøkes og følges opp, har gjort at for eksempel ortopedisk avdeling ofte har hatt behov for å låne rom av andre fagområder.
- Når de nå får flere behandlingsrom, vil det bli lettere å legge langsiktige planer, sier prosjektlederen.

Stor kapasitetsøkning

Ni nye rom vil gjøre det mulig å tilby flere innbyggere undersøkelser og behandling raskere.
- De ulike fagområdene har ulik bruk av rommene de disponerer, så det er vanskelig å komme med et konkret tall for hvor mange flere pasientbehandlinger dette vil gi. Men det vil dreie seg om en økt behandlingskapasitet med flere tusen konsultasjoner per år, sier hun.

Kostnaden for omgjøringene i sykehuset i Moss er stipulert til i overkant av 900 000 kroner.