Nærmere en løsning i Halden

- Helse Sør-Øst har nå gitt klarsignal til at sykehuset kan gå videre med planer om å etablere en ny ambulansestasjon i Halden, og vi skal sammen finne en løsning for finansiering, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.03.2023
Administrerende direktør Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold

Det er stor enighet om at det er behov for nye lokaler i Halden, men sykehuset har flere ganger måttet endre planene på grunn av den økonomiske situasjonen og at sykehuset har vært nødt til å prioritere nytt akuttmottak og flere pasientsenger på Kalnes. 

- Nå har Helse Sør-Øst kommet med den gode nyheten om at vi kan gå videre med planene i Halden om å kunne leie i et nytt bygg, selv om vi overskrider grensen for hva vi i utgangspunktet kan bruke på finansiell leie, sier Gjessing.

Stort engasjement

Ambulansestasjonen i Halden har de siste ukene fått stor oppmerksomhet. Flere politikere har engasjert seg og stilt spørsmål til helse- og omsorgsministeren om hun vil gripe inn, og lokale medier følger saken tett.  

Ambulansestasjonen med 35 medarbeidere, disponerer flere eldre bygg ved Haldenklinikken. Onsdag forrige uke stengte verneombudet en etasje på grunn av innemiljøet.

- Vi har lenge prøvd å finne løsninger for å forbedre situasjonen for medarbeiderne i ambulansestasjonen, både på kort og lang sikt. Vi er i gang med utbedringer i lokalene for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for medarbeiderne på kort sikt. Men det er ingen tvil om at det er behov for nye, mer funksjonelle lokaler, sier Gjessing.

Nye muligheter
Sykehusets plan har lenge vært å etablere en ny ambulansestasjon i det gamle sykehusbygget i lokaler som tidligere var benyttet som legevakt. Dette prosjektet viste seg å bli for dyrt. 

Sykehuset har også vært i dialog med Halden kommune om å etablere ny ambulansestasjon ved den kommunale brannstasjonen som er under bygging i Halden. Brannstasjonen er sentralt plassert, og samlokalisering med en annen nødetat ville gitt flere gevinster.  Denne planen kunne sykehuset i høst ikke gå videre med.  Årsaken var at en ny leiekontrakt med Halden kommune ville gjort at sykehuset hadde overskredet den totalen grensen for finansiell leie. 

- Beskjeden fra Helse Sør-Øst om at vi kan utvide bruken av finansiell leie, gir oss muligheten til å finne en løsning med en samarbeidspartner. Vi har allerede gjenopptatt dialogen med Halden kommune om å leie lokaler i tilknytning til ny brannstasjon, sier hun.