Nasjonalt kurs i gjenoppliving av nyfødte

Ambulansepersonell, jordmødre, sykepleiere og leger fra ulike deler av landet har gjennomført instruktørkurs i gjenoppliving av nyfødte. Sykehuset Østfold Kalnes er blant de første sykehusene som har holdt det nasjonale dagskurset.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.04.2018
Fagsykepleier Alf Martinsen i ambulansetjenesten i Østfold, jordmor Linda Wike Ljungblad og Frank Greve fra ambulansetjenesten i
Deltakere fra ulike kanter av landet deltok på det nasjonale kurset i gjenoppliving av nyfødte i Sykehuset Østfold Kalnes.

​- Prinsipper for gjenoppliving av nyfødte skiller seg fra prinsippene hos voksne, sier Trond Nordseth, leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

Det finnes egne nasjonale retningslinjer for gjenoppliving av barn, og det å sikre frie luftveier og få en effektiv ventilasjon er det sentrale i nyfødtresuscitasjon. Videre er det fokus på å holde barnet varmt.

Praktiske øvelser

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) som er et felles faglig nasjonalt referanseorgan, står bak det nye kurstilbudet som tar for seg basal hjerte- og lungeredning, og luftveishåndtering av nyfødte barn. Et kort praktisk kurs med formaliserte krav har lenge vært etterspurt, og i fjor kom det på plass i regi av NRR.

  • Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er Legeforeningen sitt fagråd i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne
  • NRR består av spesialister utnevnt av Barnelegeforeningen, Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk Cardiologisk Selskap. Styret er ellers bredt sammensatt av personer med ulik helsefaglig og annen bakgrunn
  • NRR driver utstrakt kunnskapsimplementering i helsetjenesten, offentlig sektor, i frivillige organisasjoner og for private
  • NRR arbeider for god faglighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling for pasienter som får hjertestans i og utenfor sykehus


Kurset ble for første gang holdt i Stavanger i november, var i Bodø i mars i år, og nå ved utgangen av april ble det gjennomført dagskurs på Sykehuset Østfold.

24 deltakere, både flere fra SØ og tilreisende fra ulike kanter av landet, deltok på kurset som ble holdt i simuleringssenteret på Kalnes. Der gjennomgikk de øvelser med frie luftveier, kompresjoner, ventilasjon, og intubering.

- Målet er at alt helsepersonell som kommer bort i nyfødte, skal kunne de grunnleggende prinsippene. Jordmødre, barneleger, anestesileger og sykepleiere, ambulansepersonell og nyfødtsykepleiere og alt helsepersonell som kan komme i en fødselssituasjon, er i målgruppen, sier Nordseth.

Trygge situasjoner

Gjennom grunnkurset og utdanningen av instruktører, sikres en mer ensrettet og standardisert opplæring, og tanken er at kursdeltakerne skal instruere videre. Instruktørene skal øve på og kunne noe mer enn det de selv vil undervise, samt få innblikk i scenario- og samhandlingstrening. I tilknytning til kurset får også deltakerne tilgang til et e-læringsprogram som er utarbeidet i samarbeid med Lærdal Medical.

- Dette kurset er veldig bra. Det tar for seg enkeltelementer og viser oss hva som er viktigst når det gjelder gjenoppliving av nyfødte. Dette er jo ikke situasjoner vi får noe mengdetrening på, så det er veldig bra å kunne trygge eventuelle situasjoner gjennom et slikt kurs, mener Anne Lise Hagaseth fra legevakt Mosseregionen.

Anestesisykepleier og opplæringskoordinator i Sykehuset Østfolds fag- og kompetanseavdeling, Richard Monroe Olsen, var godt fornøyd med gjennomføringen.

- Vi har vært veldig ivrige etter å få holde dette kurset, sier Olsen fornøyd.Terje Alsaker, Richard Monroe Olsen og Trond Nordseth
Terje Alsaker (Norsk barnelegeforening og styremedlem i NRR) overlege ved barneavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus, anestesisykepleier Richard Monroe Olsen i Sykehuset Østfold og Trond Nordseth (Norsk Anestesiologisk Forening og leder i NRR) som er overlege ved klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs hospital


Fredrik Nordum, Linda Wike Ljungblad og Anne-Marie Heien Brekke
LIS-lege Fredrik Nordum, jordmor Linda Wike Ljungblad og pediatrisk sykepleier Anne-Marie Heien Brekke, følger nøye med på instruktør Siren Rettesdal som viser innsetting av navlevene kateter


Alf Martinsen i ambulansetjenesten i Østfold, jordmor Linda Wike Ljungblad og Frank Greve fra ambulansetjenesten i Bergen
Fagsykepleier Alf Martinsen i ambulansetjenesten i Østfold, jordmor Linda Wike Ljungblad og Frank Greve fra ambulansetjenesten i Helse Bergen.