Nå vil du få enda en SMS

Sykehuset sender allerede ut en påminnelse på SMS tre dager før pasienter har time. - Fra 16. januar vil sykehuset også sende ut en påminnelse på SMS dagen før timeavtalen. Målet er at mange fler skal møte opp til avtalen sin, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.01.2023
Sist oppdatert 17.01.2023
Illustrasjonsbilde av dame som holder en mobiltelefon
Nå vil sykehuset sende ut to påminnelser på SMS før timeavtaler. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

I løpet av 2022 lot mer enn 6400 pasienter være å møte opp til timen sin i Sykehuset Østfold, uten å gi beskjed. I tillegg ble nærmere 45 000 timer i sykehuset avbestilt av pasienter.

- Vi ønsker å gi alle pasienter best mulig behandling og oppfølging, og da er det viktig at pasientene møter opp til avtalt time eller gir tidlig beskjed dersom timen må endres. Vi håper at enda en påminnelse på SMS vil hjelpe, sier Stene-Johansen.

Stort apparat

Pasientene som avbestiller eller ikke møter opp, er pasienter som skal til utredning,

Portrett av Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen

behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt.

- Det er et stort apparat som er i gang for å ta imot pasientene. Spesialistene setter opp et tett program for å kunne ta imot alle som er henvist til oss, rom er booket, og ofte skal pasienten til andre undersøkelser samtidig, for eksempel røntgen, som også har satt av tid, sier han.

Tallene over gjelder pasienter innen somatikk (fysisk helse). I tillegg er det mange avbestillinger og pasienter som ikke møter til time i psykisk helsevern.
Antall avbestillinger på grunn av covid-19, er ikke tatt med.​

Tidkrevende

At pasienter ikke møter opp og ikke har gitt beskjed, gjør at andre pasienter må vente unødvendig lenge. Men også om pasienter avbestiller noen dager før de har time, er det vanskelig for sykehuset å fylle timen som har blitt ledig.

- Men vi gjør hva vi kan for å nå pasienter som venter på time. Her er det mange sekretærer som bruker mye tid på å ringe rundt, sier han.

Må du avbestille timen du har fått, er det viktig at du gjør det så tidlig som mulig.​

Kan få store følger

Under pandemien måtte mange planlagte behandlinger, undersøkelser og operasjoner på sykehuset utsettes. Fortsatt jobber sykehuset for å ta igjen noe etterslep.

- Det er helt sikkert mange som har en god grunn til å avbestille timen eller ikke møte opp, men når det dreier seg om så mange pasienter, blir det et problem. Altfor ofte blir spesialistene sittende og vente på pasienter som ikke dukker opp. Og det kan få store følger, ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Stene-Johansen.​

Er mobilnummeret riktig?

For at sykehuset skal kunne minne om timeavtalen, er det viktig at riktig telefonnummer er registrert.
- Dessverre er mange av mobilnumrene som er oppgitt i henvisningene vi får, ikke i bruk lenger. Da får ikke pasienten påminnelsen, og vi får heller ikke tak i pasienten hvis vi får en avbestilling og kan tilby time tidligere enn planlagt. Så vi oppfordrer pasienter til å forsikre seg om at legen som henviser til oss, har riktig mobilnummer registrert, sier fagdirektøren.

Regelendring fra 1. januar 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet:

​Gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time i sykehus, øker til 1 500 kroner. Gebyret innen psykisk helsevern og rusbehandling øker ikke, og er på 375 kroner.

​ 

Presisering 17. januar:
Avdeling for bildediagnostikk har ikke mulighet til å sende mer enn én SMS-påminnelse. Årsaken er at avdelingen bruker et fagsystem som ikke kan tilby samme tekniske løsning.