Nå skoperer sykepleierne

Fram til nå har de assistert når legene har gjort tarmundersøkelser. Nå undersøker sykepleierne pasienter selv.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.05.2024
Sist oppdatert 31.05.2024
En gruppe mennesker i hvite frakker
F.v. Overlegene Dung Hong Nguyen og Tanja Owen, og sykepleierne Linn Rosén Nilsen, Elisabeth Hansen og Anette Ranum.

- At sykepleierne nå kan gjøre disse undersøkelsene betyr kortere ventetid for pasienter som ofte må vente lenge. Dette er utelukkende positivt, sier overlege Tanja Owen i gastromedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold. Owen er også tilknyttet Endoskopiskolen som ble etablert i Helse Sør-Øst i 2014, og har vært en pådriver for å videreutdanne sykepleiere.

Sykepleierne Anette Ranum, Elisabeth Hansen og Linn Rosén Nilsen har lang erfaring innen gastromedisin, og de har assistert ved utallige koloskopier.

- Da sykepleierne i avdelingen fikk tilbud om opplæring slik at de kan skopere selv, var det vesentlig at de hadde god kunnskap om koloskopi i forkant, sier Owen.

For at avdelingen skulle gi en ny yrkesgruppe muligheten til å skopere på egen hånd, var det viktig at alle medarbeidere i avdelingen var enige om at dette var en god løsning. I Sykehuset Østfold stilte alle seg bak.

- Det er viktig at vi har legegruppen bak oss og at de andre sykepleierne er så positive, sier Elisabeth Hansen.

Omfattende opplæring

I utgangspunktet var det to sykepleiere som skulle få muligheten, men siden det var tre som meldte seg, ble antallet økt til tre. Opplæringen startet i september i fjor. Nå har Anette Ranum og Elisabeth Hansen fullført opplæringen og er i full gang med egne pasientundersøkelser, og Linn Rosén Nilsen vil ha fullført opplæringen innen kort tid.

For å kunne utføre en tarmundersøkelse på egen hånd, må sykepleierne utføre 100 skopier med en overlege ved sin side.

- Det har vært en veldig spennende prosess. Vi har jo vært til stede og assistert ved så mange undersøkelser, at vi kjenner prosedyrene godt. Men det er et stort ansvar å styre instrumentene selv, sier Hansen.

- Dette er en flott mulighet til å få utvikle seg innen eget fagområde. Det å gi oss slike muligheter, er et viktig grep for å beholde medarbeidere, sier Ranum.

Utdanning i Danmark

I tillegg til kyndig veiledning og praksis i sykehuset i Moss, har sykepleierne nå fullført en teoretisk videreutdanning i Danmark.

- I våre naboland har det blitt mer og mer vanlig at sykepleiere kan skopere. I Norge er dette foreløpig nytt, og vi har ikke det samme utdanningstilbudet her, sier Hansen.

Korter ned ventetiden

Ved koloskopiundersøkelse brukes en myk, bøyelig slange som føres opp gjennom tarmen via endetarmsåpningen. Undersøkelsen varer vanligvis fra 30 til 40 minutter.

At pasienter henvises til koloskopi, kan skyldes ulike ting. Gjennom det nasjonale tarmskreeningsprogrammet, får alle nordmenn over 55 tilbud om å levere inn en avføringsprøve. Dersom det blir oppdaget blod i avføringen, blir personen innkalt til koloskopiundersøkelse på sykehuset. Gjennom koloskopet kan man ta vevsprøver og utføre behandlinger, for eksempel fjerne polypper.

Pasientene som får en innkalling etter screening, blir fortsatt undersøkt av lege.
- Men det er ingenting i veien at disse pasientene undersøkes av skoperende sykepleiere som er sertifisert, sier Owen. Pasienter som henvises til sykehuset for utredning, blir også skopert av lege.

De tre sykepleierne undersøker i hovedsak pasienter som skal ha polyppkontroll.
- Dette er pasienter som dessverre har måttet vente lenger enn andre på undersøkelsen. Med tre medarbeidere til som skoperer, ser vi at ventetidene går ned. I tillegg får legene frigjort tid, så det påvirker ventetiden for andre pasienter også, sier overlege Dung Hong Nguyen.

Sykepleierne skoperer fast to dager hver i uken.
- I tillegg kan vi avløse legene andre dager, hvis det er behov for det, for eksempel ved sykdom eller forsinkelser i programmene, sier Hansen.

Pasientene blir spurt

Alle medarbeidere som utfører koloskopi, blir fulgt tett i forhold til godkjente kvalitetsindikatorer. Dessuten får pasientene som er inne til undersøkelse, et spørreskjema de skal svar på. De blir blant annet spurt om de fikk god informasjon, om de opplevde smerter under undersøkelsen og om de hadde tillit til behandlerens faglige dyktighet. Svarene blir knyttet til behandleren og legges inn som statistikk i et nasjonalt kvalitetsregister.

- Etter at sykepleierne hadde skopert 50 pasienter, hentet vi ut statistikk. Den viser at sykepleierne skårer godt på de objektive kvalitetsmålene, og pasientene er fornøyde, sier Owen.

Kan bli instruktører

Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst arrangerer instruktørkurs, og til høsten skal sykepleierne fra Sykehuset Østfold delta.

- Opplæring i skopering er ressurskrevende, og vi har behov for flere instruktører i sykehuset. I dag er det legene i avdelingen som underviser og følger leger i spesialisering som skal skopere som en del av utdanningen. Denne oppgaven håper vi at sykepleierne kan bistå med i framtiden, sier Owen.

Noen få kvinner holder papirer
F.v. Linn Rosén Nilsen, Anette Ranum og Elisabeth Hansen har vært i Danmark for å få sin teoretiske videreutdanning.